Author: อาจารย์ ดร.สุปัญญดา สุนทรนนธ์

Mar
07

4 สุดยอดเคล็ดวิชาไหมฟ้า…ย่อเวลาเรียนรู้อะไรก็ได้ไว แค่ใน 20 ชม.!!

เพื่อนๆ มีใครเคยได้อ่านเรื่อง เวลาเพื่อความสำเร็จ จากในหนังสือชื่อดัง อย่าง Outliers : The Story of Success ที่มี ชื่อไทยแสนเก๋ เต๊ะตาว่า “สัมฤทธิ์พิศวง” กันบ้างมั้ยเอ่ย? ก้อยขอแบ่งปันนิดนึงก็แล้วกันค่ะ ว่า… หนึ่งในแนวคิดเด่น จาก Malcolm Gladwell ผู้เขียนหนังสือดังเล่มนี้ ก็คือ ถ้าเราทำอะไรให้ต่อเนื่องกันให้ได้นาน 10,000 ชม. ยังไงๆซะ เราก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ยังไง๊ยังไง เราจะต้องชำนาญขั้นเทพ จะออก step ยังไงๆ ก็ทำได้ และสุดท้ายก็จะสำเร็จในเรื่องที่ทำนั้นแน่ๆ เอ๊ะ! แล้วมันเกี่ยวอะไร…ยังไง กับเรื่องเรียนรู้ไว๊ไวใน 20 ชม. ล่ะ เนี่ย? คือ ก้อยเนี่ย ก็เคยลองพยายามฝึกตามแนวคิดของ Malcolm แล้วพบว่า…เวลาพยายามทำอะไรใหม่ซักอย่าง ไอ้การที่จะทำมันไปให้ได้น๊านนาน ต่อกันถึง 10,000 ชม. นี่นะคะ มันต้องมีแรงใจ ที่สูงม๊ากมาก […]

184 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.สุปัญญดา สุนทรนนธ์ | Staff Blogs
DETAIL

การประยุกต์ใช้ “การออกแบบนวัตกรรมด้วยกระดาษแผ่นเดียว” สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หรือ LEAN HRD CANVAS) : คืออะไร และ ใช้อย่างไร? THE APPLICATION OF “LEAN INNOVATION CANVAS” FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (OR LEAN HRD CANVAS): WHAT AND HOW?

บทคัดย่อ บทความวิชาการ บทความนี้ มีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่ออธิบายถึงที่มา แนวคิด ความหมาย และพัฒนาการของ เครื่องมือในการออกแบบธุรกิจและนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ซึ่งเรียกว่า เครื่องมือในการออกแบบนวัตกรรมด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Lean Innovation Canvas) 2) ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ และวิธีการนำเครื่องมือการออกแบบแผนงานหรือแนวคิดใหม่ด้วยกระดาษแผ่นเดียว มาใช้ในการบริหารด้านต่าง ๆในองค์การและบริบทในประเทศไทยรวม และ 3) นำเสนอ เครื่องมือเพื่อการออกแบบการบริหารทรัพย์กรมนุษย์ ด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Lean HRD Canvas) ซึ่งคณะผู้นิพนธ์ได้พัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในองค์กรต่าง ๆในประเทศไทย โดยจะอธิบายและแสดงวิธีการประยุกต์ใช้เครื่องมือการออกแบบธุรกิจด้วยกระดาษแผ่นเดียว ผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่ได้เคยนำออกแบบการพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ ด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Lean HRD Canvas) ไปใช้จริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจศึกษา เกิดประโยชน์ในการต่อยอดองค์ความรู้สำหรับนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารในองค์การต่าง ๆ ในการมีทางเลือกสำหรับการนำเครื่องมือและเทคนิคใหม่ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยอีกด้วย คำสำคัญ: การออกแบบนวัตกรรมด้วยกระดาษแผ่นเดียว , การออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระดาษแผ่นเดียว, เครื่องมือใหม่ในการออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Abstract […]

36 total views, 1 views today

By อาจารย์ ดร.สุปัญญดา สุนทรนนธ์ | Staff Blogs . อาจารย์ ดร.สุปัญญดา สุนทรนนธ์
DETAIL
TOP