(ภาษาไทย) การผลิตน้ำสำรอง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพึช ผักผลไม้และสมุนไพรที่มีฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน โดยคัดเลือกพึช และสมุนไพรต่างๆ กว่า 20 ชนิด พบว่าสารสกัดจากพุงทลาย ซึ่งเป็นพึชพื้นเมืองของไทย โดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อของ “สำรอง” ส่วนใหญ่พบในจังหวัดจันทบุรี และตราด มีสารช่วยเสิรมสร้างสุขภาพได้ดีที่สุด มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงขึ้น และกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดโลหิตขาว ซึ่งทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างการ จึงทำให้ “สำรอง” ได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้รักสุขภาพ ปัจจุบันมีการแปรรูปและคิดค้นผลิตภัณฑ์จาก “สำรอง” มากมายเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น เช่น น้ำสำรอง และเนื้อลูกสำรองชนิดอบแห้ง เป็นต้น โดย “สำรอง” เป็นไม้ที่พบได้ในป่าดงดิบที่ จังหวัดจันทบุรีและตราด ทำให้การผลิตส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ผู้ผลิตรายสำคัญ ได้แก่บริษัท จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม จำกัด (J. House) และร้านต้นตำรับ เป็นต้น การผลิต “น้ำสำรอง” สามารถทำได้โดย
  1. นำลูกสำรองไปล้างน้ำเอาเศษผงที่ติดมากับเปลือกออกให้มากที่สุด
  2. นำลูกสำรองไปแช่น้ำไว้ประมาณ 4- 5 ชั่วโมง โดยพยายามกดให้ลูกสำรองจมไว้
(เพื่อที่ลูกสำรองจะได้พองออกมากที่สุด)
  1. เมื่อลูกสำรองพองออกได้ที่แล้วจะเห็นเป็นวุ้นๆ ลอยอยู่ ให้เลือกเอาเมล็ดออก
โดยน้ำวุ้นที่ได้ยังมีเปลือกปนอยู่ด้วย
  1. นำวุ้นที่ได้ใส่ตะแกรงตาถี่ ๆ แล้วเปิดน้ำไล่น้ำเก่าออกจนหมดกลิ่น
(เปิดน้ำไล่จนน้ำสีดำเป็นน้ำใส)
  1. ตักวุ้นใส่ผ้ากรอง รวบผ้าแล้วบีบรูดเอากากออก เอาเฉพาะเนื้อวุ้นไว้
(ตักวุ้นใส่ผ้ากรองที่ละน้อยพอที่จะรูดออกได้)
  1. นำวุ้นที่ได้เติมน้ำแล้วนำไปต้ม คอยคนไม่ให้ติดก้นหม้อ ใส่น้ำตาลทราย หรือน้ำตาลกรวด หรือน้ำหญ้าหวาน ตามต้องการ
  2. นำน้ำสำรองที่ได้ใส่ในภาชนะและบรรจุผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องทำให้มีมาตรฐาน โดยผ่าน อย. จึงจะสามารถนำออกจำหน่ายได้
  3. ขนส่งและจำหน่ายน้ำสำรองตามร้านค้า ทั้งนี้ควรมีการทำการตลาด เช่น การออกแบบแบรนด์ การขาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
  เอกสารอ้างอิง -คอลัมน์ “ส่องโลกไขสุขภาพ” นสพ. มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 23 ตุลาคม 2550 – http://www.jhouse-chanthaburi.comhttps://th-th.facebook.com/people/ร้านต้นตำรับ-จันทบุุรี

247 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.