(ภาษาไทย) แพคเกจดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

มาเรียนรุ้เรื่องบรรจุภัณฑ์หรือ Packaging กันเถอะค่ะ แพจเกจจิ้งเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มรักษาสภาพของๆ เราให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามที่ผู้บริโภคต้องการ หน้าที่พื้นฐานของแพจเกจจิ้งคือการห่อหุ้มและป้องกันผลิตภัณฑ์ หน้าที่รองของบรรจุภัณฑ์คือสร้างความสนใจแก่ผู้บริโภคและสื่อสารตำแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อ แพจเกจจิ้งที่ออกแบบได้สวยงามและน่าดึงดูดใจย่อมเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพทางการตลาด ช่วยสร้างความสนใจและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นในสายตาผู้บริโภค ประมาณเท่าคุณได้ PC แสนสวย พูดเก่งประจำชั้นวางของไปชั่วชีวิตทีเดียวนะคะ
มารู้จักประเภทของบรรจุภัณฑ์ก่อนค่ะ
1. บรรจุภัณฑ์ขั้นปฐมภูมิ (Primary Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสตัวผลิตภัณฑ์โดยตรงอยู่ชั้นในสุด มีหน้าที่รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และต้องการผลิตภัณฑ์เสียหาย เช่น กระดาษห่อในสุดของสบู่ก้อน เพื่อคงรูปลักษณ์ของสบู่ไม่ให้เป็นรอยขีดข่วน ถุงบรรจุผงซักฟอก เพื่อป้องกันการสัมผัสถูกความชื้นและการรั่วไหลของผงซักฟอก เป็นต้น 2. บรรจุภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิ (Secondary Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นปฐมภูมิไว้อีกชั้นหนึ่ง เพื่อสร้างความน่าสนใจ รูปลักษณ์ที่ดี และเป็นตัวป้องกันการกระทบกระแทกอีกหนึ่งชั้น เช่น กล่องกระดาษที่ใส่สบู่ที่ห่อกระดาษในแล้วอีกชั้นหนึ่ง กล่องผงซักฟอกที่บรรจุถุงผงซักฟอกไว้อีกชั้นหนึ่ง เป็นต้น โดยทั่วไปบรรจุภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิจะแสดงฉลาก รูปภาพ รวมถึงข้อมูลอันจำเป็นสำหรับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภครายย่อย 3. บรรจุภัณฑ์ขั้นตติยภูมิ (Tertiary Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุดเพื่อทำหน้าที่รวบรวมสินค้าในการขนส่ง สามารถรวบรวมผลิตภัณฑ์ได้หลายชิ้น เพื่อความสะดวกต่อการขนส่ง เช่น กล่อง Carton ใส่สบู่ 36 กล่องเพื่อขนส่งขึ้นรถ เป็นต้น ลองดูตัวอย่างแพจเกจจิ้งสบูนะคะว่าต้องเตรียมอะไรไว้บ้าง กล่องสบู่   แพคเกจจิ้งที่ดีมีประสิทธิภาพต้องคำนึงถึงการออกแบบอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 1.1 ความสามารถในการป้องกันผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใน บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องป้องกันการเปลี่ยนแปลงอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการแตกหักเสียหาย การเปลี่ยนรูป และการเสื่อมสลายของผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าที่อยู่ภายใน เช่น การเลือกใช้ถุงพลาสติกอัดอากาศกับสินค้าอาหารทอดกรอบ เพื่อป้องกันการกระแทกจนแตกเสียหาย หรือ การเลือกใช้ถุงพลาสติกสูญญากาศกับสินค้าประเภทข้าว เพื่อลดขนาดและป้องกันการเสียคุณภาพจากการความชื้นในอากาศ เป็นต้น 1.2 การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีต้นทุนเหมาะสม บรรจุภัณฑ์ต้องมีต้นทุนประหยัดในอัตราส่วนเหมาะสมกับต้นทุนสินค้า มิเช่นนั้น ผู้ผลิตและผู้บริโภคต่างต้องรับภาระค่าบรรจุภัณฑ์ในต้นทุนสินค้าและราคาจัดจำหน่าย เช่น แชมพูที่ใส่ในขวดแก้วจะมีต้นทุนแพงกว่าขวดพลาสติก และถ้าสามารถนำเสนอแชมพูในถุงแบบเติมยิ่งทำให้ต้นทุนลดลงได้อีก เป็นต้น เคยเจอผู้ประกอบการขายอาหารแปรรูป ลงทุนกับแพคเกจจิ้งจนมีต้นทุนแพงกว่าอาหารข้างใน ส่งผลทำให้ขายออกได้ยากไปอีกค่ะ เว้นแต่จะเป็นของฝากหายากเท่านั้น 1.3 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและเหมาะสมกับตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์ควรออกแบบให้โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ช่วยในการสร้างความจดจำควบคู่ไปกับตราผลิตภัณฑ์ เช่น ขวดเครื่องดื่มน้ำอัดลมยี่ห้อโค้ก ที่มีส่วนโค้งส่วนเว้าเป็นเอกลักษณ์ ลูกค้าสามารถจดจำได้ว่าเป็นโค้ก ถึงแม้ไม่เห็นตราผลิตภัณฑ์ หรือห่อกระดาษฟอยล์สีทองของช็อกโกแลตไส้อัลมอนด์ยี่ห้อเฟอเรโร่รอชเชอร์ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเหมาะสมกับช็อกโกแลตต่างประเทศที่มีราคาแพง เป็นต้น Ferraro บรรจุภัณฑ์ของช็อคโกแลต เฟอราโร่ รอชเชอร์ ที่มา https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rocher_Ferrero.JPG 1.4 การคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย บรรจุภัณฑ์ควรออกแบบให้มีประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมกับตัวสินค้า ตราสินค้าที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีประโยชน์ใช้สอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอจะได้รับการยอมรับในสายตาผู้บริโภคไปด้วย เช่น ถุงบรรจุมันฝรั่งเลย์ ที่สามารถม้วนพับเก็บได้ถ้ากินไม่หมด หรือ ขวดซอสมะเขือเทศแบบเปิดปิดได้โดยไม่ต้องหมุน เป็นต้น Hein.jpg การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซอสมะเขือเทศที่ไม่ต้องหมุนฝาและเขย่าขวดอีกต่อไป ที่มา https://www.flickr.com/photos/jeepersmedia/26135496253 1.5 การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในยุคปัจจุบันที่ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมทวีความสำคัญมากขึ้น บรรจุภัณฑ์ควรออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ขวดบรรจุน้ำที่สามารถรีไซเคิลได้ เป็นต้น

393 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.