(ภาษาไทย) การท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย

อ.ชัชพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์     การท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม ICIBM 2016 (International Conference on Innovation in Business and Management) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยฯ ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1991 (พ.ศ.2534) มีชื่อเสียงอย่างมากทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ระบบอัจฉริยะ วิศวกรรมโทรคมนาคม และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นอกจากมีพื้นที่กว้างขวางแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีทัศนียภาพที่สวยงามมีต้นไม้ใหญ่เขียวชอุ่มดูร่มรื่น มีอาคารเรียนที่ออกแบบได้สวยงามแปลกตา เป็นอัตลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงศาสตร์ที่สอนอยู่ จากลักษณะเด่นดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้จึงเป็นอีกแห่งหนึ่งที่น่าเข้าไปเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดรถบัสบริการรับ-ส่งฟรีรอบมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาและผู้มาเยือน โดยจะวิ่งรับตั้งแต่ริมถนนด้านล่างของสถานีรถไฟฟ้าเข้าสู่มหาวิทยาลัยฯ ผู้มาเยือนสามารถนั่งรถรอบมหาวิทยาลัยเพื่อชมทัศนียภาพได้ แต่ถ้ามีเวลามากและต้องการเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะก็สามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมได้ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย อาคารหนึ่งที่ดูสะดุดตา และเชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเดินชม คือ อาคารกลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา สื่อและการออกแบบ (Art, Design and Media) อาคารนี้ออกแบบให้ดูโค้งมน วัสดุส่วนใหญ่เป็นกระจก  ปกคลุมด้วยสนามหญ้าเขียวขจี มีบันไดให้เดินขึ้นไปชมสนามด้านบน และสัมผัสกับทัศนียภาพในมุมสูง ประดับด้วยน้ำตกและน้ำพุเพื่อให้เกิดความชุ่มฉ่ำเย็นสบาย  นักศึกษาที่ยืนอยู่หน้าสาขาวิชาฯ พูดกับเราอย่างภูมิใจว่าด้านหน้าอาคารแห่งนี้มีดวงไฟที่ทำเป็นดอกหญ้าอันเป็นผลงานเด่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของสาขาวิชาฯ จะส่องแสงไฟงดงามยามค่ำคืน แต่น่าเสียดายที่พวกเราไม่มีโอกาสได้ชมในช่วงเวลาค่ำ สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง ซึ่งเราเห็นอยู่ด้านหน้าอาคารและลากยาวไปยังสาขาวิชาอื่นๆ คือ ทางเดินสีฟ้าซึ่งปูด้วยยางอย่างดี เดินแล้วรู้สึกนิ่มเท้ามาก หากถอดรองเท้าเดินก็น่าจะช่วยนวดเท้าได้เป็นอย่างดี   1 2 3 4 5 6 7 8   จากที่กล่าวมาสะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่ง มีทรัพยากรการท่องเที่ยวอยู่มากมายเช่น พื้นที่ สิ่งก่อสร้างที่เป็นอัตลักษณ์สะท้อนให้เห็นถึงสาขาวิชาที่สอนอยู่ ควรค่าแก่การเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม รวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปให้เข้ามาเยี่ยมชม สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัยก็คือ การที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเดินชมความสวยงามของอาคาร ได้ชมทัศนียภาพมุมสูงและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก เหมือนที่อาคารสาขาวิชาศิลปศึกษาสื่อและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์ หรือถ้ามีพิพิธภัณฑ์อยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยก็ควรจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้ ความประทับใจและอาจนำไปบอกต่อให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆ เข้ามาเยี่ยมชมบ้างก็ได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยในภาคเหนือและภาคใต้ของไทย ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถจะนำมาใช้ประโยชน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัยได้ก็ควรจะรีบทำ แม้จะต้องเก็บค่าเข้าชมเล็กๆ น้อยก็ไม่เป็นไร อย่างเช่น ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและสวนสัตว์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นต้น    

338 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.