การพัฒนาแพลตฟอร์ม CLOUD และระบบเสมือนจริงที่ปรับแต่งได้ ด้วย DATA ANALYTICS ใน E-LEARNING

บทคัดย่อ – ความจริงเสมือน (VR) เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากกว่าการเป็นเพียงแต่การเล่นเกม  ใน e-learning นั้น ถูกนำมาใช้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจประสบการณ์ในหัวข้อนั้นมากขึ้น โดยเชื่อมโยงกับภาพตัวอย่าง เช่น การใช้ VR กับการออกแบบเครื่องจักรกล อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าต่างๆที่มีมากมายเพื่อให้สามารถใช้ VR ได้นั้น ได้กลายมาเป็นสิ่งที่มาขัดขวางการเข้าถึงและใช้งาน VR ซึ่งรวมถึงการปรับใช้แอปพลิเคชั่น VR ให้เหมาะกับสำหรับผู้ใช้ในสถานการณ์จำลองที่แตกต่างกัน  ในกรณีของ e-learning สำหรับการควบคุมระยะไกลนั้น ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนั้นจะสูงเป็นพิเศษและแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาใช้กับ VR นั้นไม่สามารถปรับหรือยืดหยุ่นได้ การขาดการบูรณาการการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆกับแอพพลิเคชั่นและการติดตามแบบเรียลไทม์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ สำหรับ VR ได้กลายมาเป็นสิ่งที่ขัดขวางผู้ใช้จำนวนมาก ในการนำ VR มาใช้เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน e-learning ซึ่งจะพบว่ามีปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของเครื่องมือต่างๆ ซึ่งจากปัญหาเหล่านี้ เราได้พัฒนาและออกแบบแอปพลิเคชันและระบบ สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมขึ้น โดยเรามีความคิดว่าควรมีในการเปลี่ยนภาระในการประมวลผล VR จากฝั่งไคลเอ็นต์ไปยังฝั่งเซิร์ฟเวอร์แทน โดยมีการทำงานอย่างสมบูรณ์ในลักษณะ VR-as-a-Service (VRaaS) . ผลลัพธ์จากการทดลองแสดงและผลการระบบจำลองได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของแนวทางที่นำเสนอนี้

ที่มา: KOK-ZUEA TANG. (2019). DEVELOPMENT OF A CLOUD-BASED AND SCALABLE VIRTUAL
REALITY PLATFORM WITH DATA ANALYTICS FOR E-LEARNING. Proceedings of GSRD 2nd International Conference, Tokyo, Japan.

204 total views, 1 views today