แจ้งกำหนดสัมมนาเข้มการศึกษาค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรก เท่านั้น)

แจ้งกำหนดสัมมนาเข้มการศึกษาค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรก เท่านั้น)

สถานที่อบรม : อาคารพิทยพัฒน์ ห้องประชุม 439

(เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรก เท่านั้น!!)

630 total views, 6 views today