Take me home 40 ปี วจ.

Take me home 40 ปี วจ.

ขอเชิญชวน ศิษย์เก่า และ นศ. ทุกท่าน
กลับมาบ้านเรา มาเจอพี่ๆน้องๆ เพื่อนๆ
และคณาจารย์ ของ สาขาวิทยาการจัดการ (วจ)

ในงาน “Take me home 40 ปี วจ. “

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
เวลา 16.00-22.00 น.
ธีมงาน : Cowboy & Country
สถานที่ : ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. จ.นนทบุรี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-504-8181 ถึง 6

112 total views, 2 views today