เรื่องเล่าห้องเรียนนักศึกษาโครงการกำนันจังหวัดอุบลราชธานี

นักศึกษาโครงการปริญญารัฐศาสตร์ บัณฑิต เอกการปกครองท้องที่ หรือ โครงการกำนันจังหวัดอุบลราชธานี

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปสอนนักศึกษาโครงการกำนันซึ่งประกอบไปด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนของตำบลและหมู่บ้านในจังหวัด อุบลราชธานี นักศึกษาในห้องมีรวมประมาณ 60 ท่านในวิชาสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนและการจัดการการตลาด ซึ่งเป็นวิชาที่ผู้นำชุมชนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับลูกบ้านของตนได้

นักศึกษาในห้องเรียนนี้มีบางท่านที่ขาดเรียนเนื่องจากเจ็บป่วยจึงไม่ได้มาเรียน สิ่งที่เห็นความมีน้ำใจของเพื่อนร่วมห้องที่ช่วยทำงานและช่วยติวเพื่อนเพื่อให้ได้คะแนนสอบผ่าน 

ความมีน้ำใจสมัครสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกันพัฒนาชุมชน

 แม้ว่าในห้องเรียนนี้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แต่เมื่อถึงเวลาที่เพื่อนเดือดร้อนหลายคนที่มาช่วยเพื่อนร่วมห้อง 

ความมีน้ำใจที่งดงาม ทำให้ข้าพเจ้าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
ปล. ไม่มีรูปถ่ายกับนักศึกษาเลย มีแต่ความประทับใจที่ สามพันโบกที่นักศึกษากำนันไพยนตร์ และน้องเดือน พาไปเที่ยว กับรูปที่ไปไหว้พระกบแพทย์น้อย 
ขอบคุณมากนะคะ สำหรับการดูแลใส่ใจ บริการทุกเวลา ไม่มีระดับแต่ประทับใจยิ่งค่ะ 

265 total views, 1 views today