เรื่องเล่าจากน้ำท่วมอุบลฯ ภาวะผู้นำ กับการจัดการวิกฤต และนำใจชาวนักศึกษาโครงการกำนันจังหวัดอุบลราชธานี

น้ำท่วมอุบลปี 2562 #SaveUbon 

เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา (เดือนสิงหาคมถึงกันยายนปี 2562) ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากพายุฝน ทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล บ้านเรือนถูกน้ำท่วมจนมิดหลังคา ถนนบางสายถูกตัดขาด

แต่ก็ได้เห็นความมีน้ำใจของนักศึกษา ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเพื่อนที่ถูกน้ำท่วม มีการระดมทุนเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนในห้อง แสดงถึงความมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดี

ในฐานะอาจารย์ที่เคยสอนมีรู้สึกปลื้มใจในความสามัคคีความมีน้ำใจของกันและกัน

291 total views, 1 views today