(ภาษาไทย) ีเรื่องการพัฒนาเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและการปรับปรุงโครงการใหม่ v.2.0 จากการเข้ารับฟังก่อนประกาศอย่างเป็นทางการ

147 total views, 1 views today