(ภาษาไทย) ร่วมเรียนและเข้าใจต่อแนวทางการพัฒนาเกณฑ์การออกแบบอาคารที่พักอาศัยในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้การออกแบบอาคารให้ความสำคัญกับสุขภาวะของผู้พักอาศัย (เกณฑ์ PEN SOOK v1.0)

767 total views, 1 views today