วิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากคำว่า Inter connection network หมายถึง เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทั่วโลกให้สามารถติดต่อสื่อสาร   ถึงกันได้ จุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตได้ถูกพัฒนามาจากโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางทหารของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่มีชื่อว่า ARPANET (Advanced Research Project Agency)

สำหรับประเทศไทยเริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 โดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) โดยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ IDP (The International Development Plan) เพื่อให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อสื่อสารทางอีเมล์กับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นในประเทศออสเตรเลียได้ ต่อมา ในปี พ.ศ. 2535 โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ THAINET และ NECTEC ได้สำเร็จ และจัดตั้งเครือข่าย THAISARN ขึ้นอย่างเป็นทางการ 

การใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆ จากการเชื่อมต่อผ่านสาย LAN พัฒนาเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักในช่วงแรก จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547 หรือเมื่อประมาณไม่ถึง 15 ปี ที่แล้ว รัฐบาลไทยได้มีนโยบายสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและใช้กันอย่างแพร่หลาย  เป็นผลให้ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมจากผู้บริโภคเรื่อยมา จนถึงทุกวันนี้

 

107 total views, 1 views today