เทคโนโลยีการสื่อสารรุดหน้าอย่างก้าวกระโดด

การที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยสำคัญหลายๆ ด้าน เช่น มีการสื่อสารผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ การประชุม การซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

รูปแบบของอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การที่คนไทยส่วนใหญ่หันมาใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น ปัจจัยเร่งที่เป็นตัวกระตุ้นสำคัญ ได้แก่ การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีวิวัฒนาการโดยเปลี่ยนจากการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer – PC) มาเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และในปัจจุบันก็ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบของการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า สมาร์ทโฟน (Smart phone) กันอย่างแพร่หลาย การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ทำให้ฐานลูกค้าหรือจำนวนผู้บริโภคในตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีการขยายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแบบก้าวกระโดด จากเดิมที่นิยมใช้ในกลุ่มนักศึกษาและคนทำงาน ขยายฐานไปยังกลุ่มผู้บริโภคอื่นๆ เช่น เด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ

ทางด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และราคาของสมาร์ทโฟน ก็มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมาก จากเดิมที่มีผู้ผลิตและจำหน่ายอยู่ไม่กี่ยี่ห้อ และมีราคาแพง แต่ปัจจุบันมีผู้ผลิตหลากหลายมากยิ่งขึ้นและจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในราคาที่ถูกลง รวมทั้งผู้ผลิตรายใหญ่ที่เป็นเจ้าตลาดเองก็หันมาผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีระดับรายได้แตกต่างกัน โดยมีสินค้ารุ่นต่างๆ ให้เลือกหลากหลายตามระดับราคาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้า

116 total views, 1 views today