การประชุมวิชาการ ยุคสมัยใหม่ของปัญญาประดิษฐ์ ปารีส 2019

การประชุมวิชาการ ยุคสมัยใหม่ของปัญญาประดิษฐ์ ปารีส 2019

CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers)

สถาบันแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์

          การประชุมวิชาการของสถาบันแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้จัดขึ้นติดต่อกันมาเกือบ 60 ปีแล้ว  เป็นการจัดงานโดย สถาบันแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์แห่งฝรั่งเศส  ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1794 เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งชาติของฝรั่งเศส   พันธกิจของสถาบันแห่งชาตินี้  คือ เพื่อการพัฒนา ส่งเสริม เผยแพร่ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมในระดับสูง และเพื่อส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรป  CNAM ถือเป็นสถาบันวิชาการแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมชั้นสูง ระดับชาติของฝรั่งเศส (Grand établissement) ภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาและการวิจัยแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Ministre chargé de l’Education Nationale l’Enseignement supérieur et de la Recherche)  สำนักงานใหญ่ของ CNAM  ตั้งอยู่ในกรุงปารีส และมีเครือข่ายในศูนย์ภูมิภาค 29 แห่ง รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ การสอนและวิจัย 150 แห่งทั่วประเทศฝรั่งเศส รวมถึงในภูมิภาคยุโรปและดินแดนโพ้นทะเล  

ในภาพรวมของการประชุมสะท้อนให้เห็นว่ายุโรป โดยเฉพาะฝรั่งเศส กำลังคิดและทำอย่างไรเกี่ยวกับประเด็น AI โดยมีองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนของฝรั่งเศสมานำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ  เช่น Thales , ParisTech  , Mines Telecom ประเด็นที่นำเสนอหลักๆ เช่น Startups ,Robotics ,Chatbots ,โครงการBig Data ขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคของฝรั่งเศส (en regions ile-de-France et Occitanie) , Facebook AI Research Paris ก้าวต่อไปของยุโรปเกี่ยวกับ AI (l’Europe et de la France en IA) รวมถึงประเด็นทางจริยธรรมของ AI (IA et justice)

การพัฒนาอัลกอริทึม และ Machine Learning

          ประเด็นที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน AI ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจและชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้แก่ การพัฒนาประสิทธิภาพของอัลกอริทึม และ Machine Learning หน่วยงานทางด้านเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ในฝรั่งเศส เช่น Hub France AI โดย Antoine Couret นักวิจัยของ Hub France AI ได้สรุปว่า

อัลกอริทึม และ Machine Learning จะมีความสำคัญสำหรับธุรกิจ อุตสาหกรรม และชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ  ในฝรั่งเศสมีการสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัย ระบบ Machine Learning ทั่วโลก และค้นคว้าการออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการเปรียบเทียบขั้นตอนในการสร้างอัลกอริทึมให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยเพิ่มประสิทธิภาพของอัลกอริทึม ได้แก่ การลดเวลาในการประมวลผลน้อยที่สุด  หลีกเลี่ยงการประมวลผลที่มีขั้นตอนจำนวนมาก  และต้องใช้หน่วยความจำน้อยที่สุด ในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ Machine Learning  หลีกเลี่ยงการใช้ตัวแปรหรือข้อมูลที่ไม่จำเป็น  การใช้ตัวแปรจำนวนมากจะทำให้เกิดปัญหาจากเนื้อที่ในหน่วยความจำ และปัญหาเชิงเทคนิคของอัลกอริทึม  ปัจจุบันการใช้เวลาในการพัฒนาโปรแกรม หรือใช้เวลาในการสร้างอัลกอริทึมเพื่อใช้งานให้น้อยที่สุดจะเป็นตัวตัดสินในการแข่งขันทางวิทยาการของโลก  ธุรกิจในประเทศใดสามารถสร้างอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  จะนำไปสู่การสร้าง Machine Learning ได้ดีมากที่สุด

นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของอัลกอริทึม โดยยกตัวอย่างอัลกอริทึมของโปรแกรมต่างๆ ที่มีความก้าวหน้าและรวดเร็วมากจนกลายเป็น Machine Learning ที่มีความรวดเร็วสูง เช่น ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีสามารถระบุ หรือ แสดงรายละเอียดต่างๆของ บุคคล สิ่งของ หรือ สถานที่ได้อย่างละเอียด หรือ แม้แต่การแสดงรายละเอียดทางสรีระวิทยาของมนุษย์ก็มีความเป็นไปได้แล้วในปัจจุบัน

AI , Robotique ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ที่มีจิตใจ

ในอนาคตอันใกล้ นอกเหนือจากความฉลาดแบบ AI แล้ว Robotique จะมีพัฒนาการเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับมนุษย์  ธุรกิจจะสามารถใช้ Robotique ที่สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ในรูปแบบที่เหมือนกับมนุษย์ กล่าวคือ ไม่ใช่แค่การโต้ตอบตามคำสั่ง แต่สามารถพูดคุย หยอกล้อ เล่นมุกตลก เล่าเรื่อง แสดงสีหน้าอารมณ์แบบมีความรู้สึก พยักหน้า มองตา หรือหลบตาเมื่อรู้สึกประหม่า สามารถตรวจจับได้ว่าตอนไหนควรหยุดพูดแล้วรับฟัง หรือตอนไหนควรตอบกลับ สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ เช่น หากรู้ว่าผู้ใช้กำลังรู้สึกเศร้า หรือ หงุดหงิด ก็ควรต้องระวังคำพูด  การพัฒนา Robotique  สำหรับธุรกิจจะต้องผสมระหว่าง Social และ Technology ที่สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย และยกระดับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์  นอกจากนี้ Laurence Devilliers ศาสตราจารย์ด้าน Informatique มหาวิทยาลัยปารีส Sorbonne ได้เสนอในที่ประชุมว่า การพัฒนา Robotique ต้องอยู่ภายใต้หลักการของ Robustness , Reliability , Adaptability , Scalability

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243 total views, 1 views today