Digital Summit 2019 @ New York City, USA

การจัดงาน Digital Summit ประจำปี 2019 ปีนี้นั้นได้จัดขึ้นที่มหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป้าหมายของการจัด Digital Summit ในทุกปีนั้นเพื่อเป็นการอัพเดทเทรนด์ด้านการตลาดดิจิทัลที่ปัจจุบันไม่สามารถปฎิเสธได้ว่า การตลาดยุคใหม่นั้นมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา เพราะฉนั้นการมี Digital Summit เป็นการรวมตัวผู้ที่มีบทบาทในโลกของการตลาด ที่จะมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ บอกเล่าถึงสถานการณ์ กลยุทธ์และกรณ๊ศึกษาต่าง ๆ ที่โลกปัจจุบันปรับตัว และพัฒนาการตลาดอย่างไรให้ทันกับโลกดิจิทัลในทุกวันนี้
โดยผู้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในปีนี้ประกอบไปด้วยผู้ที่ได้รับความนิยมและนับถือระดับโลกในธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Seth Godin ผู้สร้างและพัฒนาเว็ปไซด์ นักการตลาด ผู้ประกอบการและนักเขียน ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั่วโลกที่ให้แนวคิดเรื่องการตลาดยุคดิจิทัลในยุคแรกเริ่มและ Rand Fishkin ที่ทั้งสองมาเป็น keynote หลักของการประชุมในครั้งนี้ โดยทั้งคู่ได้เน้นไปถึงการสร้างแบรนด์ที่เป็นตัวตนของตัวเองมากที่สุดโดยไม่ต้องสนว่าจำนวนผู้บริโภคจะมีความชอบในตัวตนนี้หรือไม่ เพียงแต่จะต้องพยายามความเป็นเอกลักษณ์ที่แท้จริงของตัวสินค้า หรือธุรกิจ หรือตัวตนตัวอย่างก็ตาม เขายังได้แนะนำอีกว่า “I don’t need to like you to win. Hate me or love me as long as I’m doing my job that’s the most important thing.” 
นอกจากนี้ยังมี Mitch Lowe ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Netflix, Carol Carpenter ผู้เป็น Vice president, Marketing ของ Google Cloud และผู้บริหารอีกมากมายจากบริษัทชั้นนำเช่น Facebook, Instagram, Spotify. โดยส่วนมากกล่าวถึงว่าแนวโน้มของเทรนด์การตลาดดิจิทัลในปี 2019 นั้นมีแนวโน้มไปทางเดียวกันโดยการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคไปด้วย ทั้งนี้การทำสองอย่างนี้ไปพร้อมกันจะทำให้เกิดการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดไปพร้อมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ธุรกิจค้นพบไปพร้อม ๆ กัน นอกเหนือจากนี้มีการสรุปเทรนด์หลักๆ 3 เทรนด์ที่ธุรกิจจะต้องปรับตัวหรือเรียนรู้ ดังนี้
1. การสร้างplatforms ดิจิทัลที่จะสามารถสร้าง organic reach จากผู้บริโภคให้ได้
2. การสร้างตัวตนที่แท้จริงของตัวธุรกิจเอง
3. การพัฒนา brand advocate หรือตัวบุคคลที่จะเป็น influencers โดยให้ความสำคัญและพยายามเอาใจใส่เสมือนเป็นตัวแทนแบรนด์เราเอง

536 total views, 1 views today