กลยุทธ์ Digital Personalization คืออะไร

Digital Personalization คืออาวุธที่จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความสัมพันธ์กับ กลุ่มเป้าหมายได้ โดยการนำเสนอข้อมูลที่สัมพันธ์และเกี่ยวข้องในการตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของผู้บริโภค

                Digital Personalization ช่วยให้องค์กรสามารถเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชม โดยการแบ่งส่วนตลาดออกตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุ ที่อยู่ และความนิยมชมชอบส่วนบุคคล เป็นต้น

                กลยุทธ์ Digital Personalization ช่วยให้องค์กรสามารถนำเสนอเนื้อหา (content)ที่ถูกต้องแก่บุคคลที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง

                เนื้อหาสามารถประยุกต์ให้ส่งข้อความที่เกี่ยวข้องในเวลาที่ถูกต้องเพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 

                เนื้อหาสามารถประยุกต์เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันโดยการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้

122 total views, 1 views today