(ภาษาไทย) แนวคิดธนาคารเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย

266 total views, 5 views today