(ภาษาไทย) แนวคิดธนาคารเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย

337 total views, 1 views today