(ภาษาไทย) 4. ทำความรู้จักกับ IoT: Internet of Things

4.IoT: Internet of Things

IEEE Computer Society ได้พูดถึงเทคโนโลยีที่ควรจับตามองในอนาคตว่า เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) จะมีการใช้งานที่เป็นจริงมากยิ่งขึ้น  โดยแนวคิด IoT นั้นถูกคิดขึ้นโดย Kevin Ashton ในปี 1999 ซึ่งเขาเชื่อว่าอุปกรณ์ต่างๆจะมีการเชื่อมต่อและสามารถสื่อสารกันเองได้ ซึ่งศัพท์คำว่า “Things” ก็แทนอุปกณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นเอง จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในอดีตถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีอุปกรณ์หลายชิ้นเชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ต โดยดูได้จากรูปภาพที่ 3.3 แสดงเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆที่เชื่อมต่อสื่อสารกันผ่านอินเทอร์เน็ต

4.1 ความหมายและผลกระทบของ IoT 

        กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559) ได้อธิบายความหมายเพิ่มเติมของคำศัพท์เฉพาะ Internet of Things (IoT) หรือที่รู้จักในชื่อ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งโดยได้ให้ความหมายว่า IoT คือ สภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่งที่สามารถ สื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย โดยสรรพสิ่งต่างๆ มีวิธีการระบุตัวตนได้ รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมได้ และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและทำงานร่วมกันได้ IoT จะเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการผลิต ในภาคอุตสาหกรรมไปสู่ยุคใหม่ หรือที่เรียกว่า Industry 4.0 ที่จะอาศัยการเชื่อมต่อ สื่อสารและทำงานร่วมกันระหว่าง เครื่องจักร มนุษย์ และข้อมูล เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำสูง อุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อกับ IoT นั้นจะมี หลากหลาย ซึ่งในปีค..2020 อาจจะมีอุปกรณ์เชื่อมต่อมากถึง 5 หมื่นล้านชิ้น ที่เชื่อมต่อผ่าน WiFi, 4G, Bluetooth, RFID, NFC อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ในโลกนี้  

4.2 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ IoT ในภาคธุรกิจ

การประยุกต์ใช้ IoT นั้นได้แผ่กระจายไปในหลายอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานให้ได้ทั้งความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องของข้อมูล โดยจะขอยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ IoT เริ่มเห็นได้เด่นชัดในภาคธุรกิจได้ดังนี้ 1)  IoT ในธุรกิจขนส่ง บริษัท UPS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าได้ทำการติดตั้งระบบ GPS Tracking และระบบ Sensor เพื่อตรวจวัดการทำงานของรถยนต์ตั้งแต่ปีค.ศ. 2008 เพื่อค้นหารูปแบบของเส้นทางการเดินรถที่สั้นที่สุดและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้นั้นจะถูกนำมาวิเคราะห์และช่วยให้ บริษัท UPS ประหยัดน้ำมันได้มากว่า 1.5 ล้านแกลลอนจากการเดินรถใน 10,000 เส้นทาง และภายในปีค.ศ. 2017ได้เตรียมการขยายการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มขึ้นถึง 55,000 เส้นทาง(TechTalkThai, 2016) 2)  IoT ในธุรกิจการแพทย์ บริษัท Ochsner Health System ได้นำระบบ Electronic Health Record (EHR) ที่มีชื่อว่า Epic เข้าใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Wearable device และ IoT เพื่อช่วยให้ได้รับข้อมูลและสื่อสารกับผู้ป่วยได้มากขึ้น สามารถปรับปรุงผลการรักษาให้ดีขึ้นโดยดูจากข้อมูลสุขภาพแบบ Real-time จากอุปกรณ์ IoT ที่ติดตามตัวผู้ป่วย ซึ่งจะสามารถวัดค่าต่างๆ และส่งข้อมูลกลับมาที่ระบบ Epic เพื่อให้แพทย์สามารถติดตามข้อมูลทางสุขภาพได้โดยตลอด และสามารถวินิจฉัยอาการได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น(TechTalkThai, 2016) นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่พัฒนาระบบเตียงอัจฉริยะ (Smart Bed Technology) โดยบริษัทที่ชื่อ BAM Labs ได้พัฒนาเพื่อติดตามการพฤติกรรมการนอนของผู้ป่วย ซึ่งทำโรงพยาบาลจัดการเกี่ยวกับปัญหาแผลกดทับในขณะนอนบนเตียงและการจัดการการป้องกันการตกเตียงของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ(Bamlabs, n.d.) 3)  IoT ในธุรกิจการผลิต บริษัท Siemens เป็นหนึ่งในผู้นำทางทางด้านเทคโนโลยีพลังงานลมของโลก และได้นำ IoT มาใช้เพื่อติดตามการทำงานของกังหันผลิตไฟฟ้าและใช้เพื่อการพยากรณ์การบำรุงรักษากังหันลม พร้อมทั้งการปรับแต่งค่าการทำงานของกังหันให้เหมาะกับสภาพลมในแต่ละช่วงเวลา(TechTalkThai, 2016) นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆโรงงานที่นำประยุกต์นำเอาIoTมาใช้ร่วมกับระบบ RFID เพื่อใช้ในการบอกตำแหน่งของสินค้าว่าผ่านขั้นตอนการผลิตในช่วงใดบาง หรือแม้แต่การประยุกต์RFID มาใช้ในคลังสินค้าเพื่อบันทึกข้อมูลแหล่งผลิตอาหารว่ามาจากแหล่งผลิตใด จำนวนเท่าไหร่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารคลังสินค้า เป็นต้น 4)  IoT ในธุรกิจการค้าปลีก “Beacon Technology” ถือเป็นเทรนด์ของโลกดิจิตอลยุคใหม่ที่ทำให้การช็อปปิ้งสนุกและล้ำสมัยยิ่งขึ้น โดย Beacon Technology จะใช้ในการตรวจสอบตำแหน่งของผู้ใช้งานภายในอาคาร โดยจะทำงานควบคู่กันระหว่างตัวกระจายสัญญาณที่ติดอยู่ในจุดต่างๆ ของห้างสรรพสินค้า และมีโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ทของผู้ใช้เป็นตัวรับสัญญาณซึ่งจะอาศัย IoT เป็นตัวกลางสื่อสาร โดยผู้นำเทรนด์ในประเทศไทยเจ้าแรกได้แก่ “เดอะมอลล์ กรุ๊ป” ที่ได้นำเทคโนโลยีนี้ มาปรับใช้ในกับกลยุทธ์ทางการตลาดในการสื่อสารกับลูกค้าผ่านทาง THE MALL GROUP Application บนสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตต่างๆ เมื่อลูกค้าเข้ามาช้อปปิ้งที่ห้าง โดยจะส่งข้อมูลร้านค้า โปรโมชั่น กิจกรรม สิทธิพิเศษ และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ลูกค้าในแบบ Real-Time ซึ่งสามารถส่งให้ลูกค้าที่เป็นเฉพาะบุคคล เฉพาะกลุ่ม เลือกส่งข้อมูลตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละคน(BIZ & MARKETING NEWS, 2014) บรรณานุกรม Bamlabs. (n.d.). BAM Labs® Smart Bed Technology® Solution.   Retrieved from http://bamlabs.com/smarter-health-monitoring/ BIZ & MARKETING NEWS. (2014). มาแล้ว! “Beacon Technology” เดอะมอลล์ กรุ๊ป นำเทรนด์เจ้าแรก หวังเป็นผู้นำค้าปลีกด้าน Digital Marketing.   Retrieved from https://www.marketingoops.com/news/biz-news/the-mall-beacon-technology/ TechTalkThai. (2016). 5 ตัวอย่างของการใช้ Internet of Things จริงในธุรกิจระดับโลก.   Retrieved from https://www.techtalkthai.com/5-internet-of-things-in-businesses-examples/

356 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.