(ภาษาไทย) AI ที่มีผลต่อการทำการตลาดออนไลน์

การที่จะประสบความสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์ได้ ไม่ใช่เพียงแค่เปลี่ยนวิธีการแบบเดิมจากออฟไลน์ไปเป็นออนไลน์เท่านั้น จำเป็นต้องติดตามและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการตลาดในแต่ละช่วงเวลาด้วย   สำหรับทิศทางการตลาดของ Digital Marketing ในปี 2017 ถ้าใครติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงไอทีตลอดจนเรื่องราวของการตลาดออนไลน์ คงจับทางได้ว่าแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการใช้งานในเชิงไลฟ์สไตล์กำลังจะกลายเป็นช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น…
Facebook Live
มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก คงมองถึงอนาคตไว้แล้วว่าเครื่องมือตัวนี้จะมีอิทธิพลต่อการตลาดออนไลน์ ถึงแม้ตอนที่เปิดตัว Live จะเป็นเพียงฟังก์ชันการใช้งานหนึ่งที่จะทำให้ผู้คนในเครือข่ายของ Facebook แชร์เรื่องราวระหว่างกันได้แบบเรียลไทม์ในรูปแบบวิดีโอ แต่จากนั้นไม่นานก็แสดงศักยภาพในการเป็นช่องทางการตลาดออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน  เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ที่สำคัญสามารถประเมินผลตอบรับทางการตลาดไปจนถึงยอดขายได้ในทันที นอกจาก Facebook Live แล้ว ต้องติดตาม Live Video Streaming ช่องทางอื่นๆ ด้วยว่าต่อจากนี้ไปจะมีช่องทางใดที่สามารถใช้ประโยชน์ในทางการตลาดแบบนี้ได้อีกบ้าง
Chatbot
หลายปีก่อน Chatbot ยังไม่ฉลาดเท่าไรถามอย่างตอบอีกอย่าง ตอบผิดตอบเพี้ยนจนถูกล้อเลียนเป็นที่สนุกสนาน แต่วันนี้ Chatbot ซึ่งถูกพัฒนาตามแนวทางของ Artificial Interlligence หรือ A.I. ชาญฉลาดมากขึ้นแล้ว แอปพลิเคชันแชตทั้งหลายทั้ง LINEFacebook MessengerTwitter และอื่นๆ ต่างก็ให้ความสนใจที่จะนำมาต่อยอดกับบริการของตน เนื่องจากมีจุดเด่นที่เอื้อต่อการทำการตลาดคือ ช่วยให้ผู้ประกอบการไม่พลาดหรือตกหล่นในการตอบข้อสงสัยใดๆ จากลูกค้า อีกทั้งยังช่วยนำเสนอสินค้าและบริการให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจได้อีกด้วย
Augmented Reality
ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่แต่ได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากที่ค่าย Nintendo นำมาประยุกต์ใช้ในการเล่นเกม Pokemon Go เมื่อปี 2016 ที่ผ่านมาจนฮิตไปทั่วโลก เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์การเล่นเกมที่ต้องบันทึกเอาไว้เลย เทคโนโลยี AR สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดของธรุกิจได้หลายอย่าง เช่น การค้นหา Item หรือ Point ในการแลกของรางวัลหรือสะสมคะแนน เป็นต้น
Virtual Reality
เทคโนโลยี AR เป็นการนำโลกเสมือนมาอยู่บนโลกความเป็นจริง ส่วน VR จะกลับกันเป็นการนำผู้ใช้งานเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนเพื่อทำสิ่งต่างๆ ผ่านแว่นตา VR ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน เป็นอีกช่องทางของ Digital Marketing ที่ได้รับการพูดถึงว่าจะเป็นเทรนด์ในปี 2017 นักการตลาดควรวางแผนว่าจะนำสินค้าไปอยู่ในโลกเสมือนในรูปแบบใดที่จะให้ผู้ใช้เทคโนโลยี VR ได้เห็น สัมผัส และเกิดการรับรู้
ส่วนทิศทางการตลาดด้านอื่นๆ โดยรวมแล้วยังคงอยู่บนพื้นฐานเดิม แต่จำเป็นต้องเพิ่มเติมกลยุทธ์อะไรบางอย่างบ้าง อย่างเช่น…
Interactive Content
ควรมีการสร้างคอนเทนต์ที่กลุ่มเป้าหมายสามารถโต้ตอบหรือมีส่วนร่วมได้ เพื่อดึงดูดความสนใจและการมีส่วนร่วมในเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ
Serialized Content
คอนเทนต์ที่สร้างขึ้นไม่จำเป็นต้องสรุปและจบในครั้งเดียว อาจสร้างเป็นเรื่องราวในลักษณะของซีรีย์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ที่สำคัญคือการดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายกลับมาติดตามเรื่องราวของสินค้าและบริการอีกครั้งหนึ่ง
Influencer Marketing
ใช้ประโยชน์จากผู้ที่มีอิทธิพลต่อสินค้าและบริการที่ได้รับความเชื่อถือในการนำเสนอข้อมูลและมีผู้ติดตามจำนวนมาก เช่น Blogger ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการในด้านหนึ่งด้านใดโดยเฉพาะในการเผยแพร่ข้อมูลหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ วิธีนี้นอกจากข้อมูลของธุรกิจที่ต้องการนำเสนอจะถูกเผยแพร่ในวงกว้างแล้ว การรีวิวของผู้ที่มีอิทธิพลต่อสินค้ายังส่งผลต่อการตัดสินใจและใช้บริการของกลุ่มเป้าหมายด้วย
Native Advertising
ควรคิดค้นวิธีการนำเสนอสินค้าและการโฆษณาที่กลมกลืนไปกับคอนเทนต์ หรือการโฆษณาที่ไม่ทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่ากำลังถูกเสนอขายสินค้า ผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะในช่องทางใด เว็บไซต์ Social Network หรือ YouTube ต่างก็ไม่ชอบที่การติดตามข้อมูลหรือรับชมความบันเทิงจะต้องสะดุดจากการมีโฆษณา ไม่เพียงทำให้เสียอารมณ์ อาจถึงขั้นเกิดความไม่พึงพอใจต่อสินค้าไปเลยก็ได้ ดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยงการทำโฆษณาแบบตรงไปตรงมาหรือว่า Hard Sell จนเกินไป
สุดท้ายไม่ว่าจะทำอะไรให้คำนึงถึง “Mobile First” ไว้เสมอ สิ่งที่ทำควรรองรับและแสดงผลได้ดีบนสมาร์ทโฟน เพราะเป็นเสมือนประตูสู่การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของธุรกิจนั่นเอง อย่าทำเป็นเล่นไป อะไรที่เคยเล่นๆ ไม่ว่าจะเป็น AR, VR, Chat หรือ Live Video Streaming ในปี 2017 สิ่งเหล่านั้นจะช่องทางสำคัญในการทำ Digital Marketing

ที่มา : http://www.forbes.com/sites/ajagrawal/2016/12/15/17-marketing-trends-to-watch-out-for-2017/#7154bd184782 https://www.csloxinfo.com/digital-marketing-trends/

272 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.