เรื่องน่าสนใจจากการประชุม ICETD 2018

การประชุมจัดที่เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก ในระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2561 ได้เชิญ Prof.Donald Chang ตำแหน่ง Professor of Marketing จาก Metropolitan State University of Denver มาบรรยายในหัวข้อ  Virtual Consumption, Virtual Consumerism and Virtual Materialism

 ปัจจุบันการทำการตลาดในอเมริกาเปลี่ยนไปมาก จากสมัย Baby Boomer ที่เป็นยุค Materialism ที่นิยมสะสมของ ตัวเลือกมากมาย กเนื่องจากการเกิดขึ้น Internet Technology ซึ่งการเติบโตของอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่

VirtualPeriod

  • แรงกดดันจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นบนโลก ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร และปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • ความนิยมอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น E commerce ทำให้การออกแบบแพคเกจจิ้งต้องทนทานแข็งแรง ผู้บริโภคก้าวไปสู่ยุคของ Re-urbanization และ Less is More
More is not better -Bigger is not better -Faster is not better -Convenience is not good
  • ปรากฎการณ์ของสื่อสังคม ทุกวันนี้สื่อสังคมเข้าสู่ความนิยมในการติดต่อสื่อสาร บรรดาครูอาจารย์จำเป็นต้องติดต่อนักศึกษาผ่านสื่อสังคม ครอบครัวพูดคุยกันผ่านสื่อสังคม
  • ความก้าวหน้าของโลกเสมือน Virtual /Augmented Reality ก้าวต่อไปของสมาร์ตโฟนจะเข้าสู่โลกเสมือนยิ่งขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปมากยิ่งขึ้น ผู้ออกแบบบ้านจะเริ่มออกแบบ 3 D ให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น ธุรกิจอาจเริ่มทำ Virtual store มากขึ้น
  • การเข้ามาของ AI/ Internet of Thing/ หุ่นยนต์อัจฉริยะ การรองรับข้อมูลมหาศาลของอินเทอร์เน็ต การแทนที่ของหุ่นยนต์ในตลาดแรงงาน
การตลาดและธุรกิจจำเป็นต้องเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค การบริโภคบนโลกเสมือนที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น Virtual Marketing หรือ Virtual Business Model เป็นเรื่องที่จำเป็นและใกล้ตัวมากขึ้นทุกที  

555 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.