(ภาษาไทย) การออมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

Blog 4.การออมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย           เมื่อบุคคลได้มีการวางแผนเป็นเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการดำเนินการตามแผน ซึ่งก็คือการออมเงิน เป็นงวดๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเครื่องมือทางการเงินที่สามารถนำมาใช้ เพื่อให้บุคคลทราบว่าจะต้องออมเงินให้ได้เดือนละเท่าไร จึงจะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ดังนี้           ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่ http://www.set.or.th/education/th/education.html ขั้นตอนที่ 2 เลือกรายการ “เครื่องมือการเงินออนไลน์” ขั้นตอนที่ 3 เลือกโปรแกรมคำนวณ “ออมเท่าไหร่บรรลุเป้าหมาย” ขั้นตอนที่ 4 จะเข้าสู่ เลือกเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งจะมีรายการให้เลือก เช่น ซื้อรถ ซื้อบ้าน การศึกษา ท่องเที่ยว และเป้าหมายอื่นๆ เมื่อเลือกแล้วให้กรอกข้อมูล ดังตัวอย่างนาย ฮ.ตั้งเป้าหมายจะเก็บเงินให้ได้ 200,000 บาท เพื่อซื้อรถยนต์มือสองในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งก็ต้องกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้                       จากนั้นก็คลิกที่ประมวลผล ก็จะได้คำตอบออกมาว่าต้องออมเงินเดือนละเท่าไร ซึ่งจากกรณีตัวอย่าง นาย ฮ.ต้องออมเงินให้ได้เดือนละ 3,026 บาท และให้นำไปฝากธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งเมื่อครบ 5 ปี ก็จะได้เงินรวมทั้งสิ้น 200,000 บาทไปซื้อรถตามที่ต้องการ        

231 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.