(ภาษาไทย) การจัดการหนี้ส่วนบุคคล

Blog 5.การจัดการหนี้ส่วนบุคคล ในสังคมปัจจุบัน ที่มีสินค้ามากมายที่เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็น ประกอบกับความสะดวกในการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต ทำให้เราไม่รู้สึกเสียดายเงิน ตอนรูดบัตร (แต่จะรู้สึก เสียดายก็เมื่อเห็นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรในแต่ละเดือนที่ส่งมา) เมื่อใช้ง่าย สบายมือแบบนี้ บัตรเครดิต จึงกลายเป็นคำตอบ สำหรับการใช้จ่ายในทุกวัน ทำให้ไม่จำเป็นต้องพกเงินสด แถมได้สิทธิประโยชน์บางอย่างจากการใช้บัตรเครดิตอีกด้วย ทำให้เกิดการใช้จ่ายเกินตัวจนเป็นหนี้เป็นสิน ซึ่งถ้าไม่ระมัดระวัง ปล่อยให้หนี้พอกพูนขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์ทางการเงินก็จะแย่ลง และการปลดหนี้จะยิ่งทำได้ยากมากขึ้น ดังนั้นถ้ารู้ตัวว่า กำลังก้าวขาเข้าไปในวังวนหนี้ ควรจะรีบลงมือแก้ไขทันที ถ้าเริ่มรู้สึกว่า ภาวะการเงินชักจะเริ่มจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่เต็มจำนวน หรือจ่ายหนี้ช้ากว่ากำหนด (แต่ยังไม่ถึงขั้นค้างชำระ) ต้องรีบแก้ไขเพราะสถานการณ์แบบนี้ถือเป็น “สัญญาณเตือน”ว่ากำลังใช้เงินเกินตัว ซึ่งสิ่งที่บุคคลควรจะทำ ตั้งแต่ก่อนที่จะมีหนี้เกินตัว ก็คือ
  1. หยุดก่อหนี้ใหม่ เพราะปัญหาจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆ ถ้ายังไม่หยุดสร้างหนี้เพิ่ม หรือ พยายามจะก่อหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่า
  2. ปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย พยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อให้มีเงินเหลือพอที่จะชำระหนี้ได้มากขึ้น
  3. ใช้เงินสดแทนบัตรเครดิต โดยเฉพาะถ้าปัญหาหนี้มีต้นตอมาจากบัตรเครดิต ก็ควรจะยกเลิกใช้บัตรเครดิตไปเลย
  4. ตัดใจขายทรัพย์สินบางอย่างออกไป เพื่อนำเงินไปชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมด
  5. เร่งชำระหนี้ที่มีอยู่ให้หมดเร็วที่สุด และอย่าปล่อยให้เป็นหนี้เสีย หรืออย่าให้ค้างชำระเกิน 3 เดือน เพื่อรักษาประวัติการผ่อนชำระที่ดีไว้
แต่ถ้าพยายามทำทุกทาง แล้วก็ยังไม่เห็นหนทางปลดหนี้ อาจต้องปรับโครงสร้างหนี้ประนอมหนี้ เช่น ขอลดยอดหนี้ลงบางส่วน ขอขยายเวลาการชำระหนี้ ขอลดจำนวนเงินที่ต้องผ่อนในแต่ละงวด ขอให้คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ไม่ผิดนัด ขอหยุดดอกเบี้ยและไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างที่ผ่อนชำระ ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับกรณีผิดนัดชำระ เป็นต้น บรรณานุกรม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2555) การบริหารการเงินส่วนบุคคล พิมพ์ครั้งที่ 2   กรุงเทพฯ บริษัท บุญศิริการพิมพ์ จำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2557) คู่มือ เงินทองต้องวางแผน ตอน มนุษย์เงินเดือน ก็มั่งคั่งได้ พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ บริษัท เมจิกเพรส จำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558) ห้องเรียนนักลงทุน สืบค้นจาก http://www.set.or.th

813 total views, 2 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.