รองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ

(ภาษาไทย) การจัดการหนี้ส่วนบุคคล

Blog 5.การจัดการหนี้ส่วนบุคคล ในสังคมปัจจุบัน ที่มีสินค้ามากมายที่เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็น ประกอบกับความสะดวกในการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต ทำให้เราไม่รู้สึกเสียดายเงิน ตอนรูดบัตร (แต่จะรู้สึก เสียดายก็เมื่อเห็นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรในแต่ละเดือนที่ส่งมา) เมื่อใช้ง่าย สบายมือแบบนี้ บัตรเครดิต จึงกลายเป็นคำตอบ สำหรับการใช้จ่ายในทุกวัน ทำให้ไม่จำเป็นต้องพกเงินสด แถมได้สิทธิประโยชน์บางอย่างจากการใช้บัตรเครดิตอีกด้วย ทำให้เกิดการใช้จ่ายเกินตัวจนเป็นหนี้เป็นสิน ซึ่งถ้าไม่ระมัดระวัง ปล่อยให้หนี้พอกพูนขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์ทางการเงินก็จะแย่ลง และการปลดหนี้จะยิ่งทำได้ยากมากขึ้น ดังนั้นถ้ารู้ตัวว่า กำลังก้าวขาเข้าไปในวังวนหนี้ ควรจะรีบลงมือแก้ไขทันที ถ้าเริ่มรู้สึกว่า ภาวะการเงินชักจะเริ่มจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่เต็มจำนวน หรือจ่ายหนี้ช้ากว่ากำหนด (แต่ยังไม่ถึงขั้นค้างชำระ) ต้องรีบแก้ไขเพราะสถานการณ์แบบนี้ถือเป็น “สัญญาณเตือน”ว่ากำลังใช้เงินเกินตัว ซึ่งสิ่งที่บุคคลควรจะทำ ตั้งแต่ก่อนที่จะมีหนี้เกินตัว ก็คือ หยุดก่อหนี้ใหม่ เพราะปัญหาจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆ ถ้ายังไม่หยุดสร้างหนี้เพิ่ม หรือ พยายามจะก่อหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่า ปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย พยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อให้มีเงินเหลือพอที่จะชำระหนี้ได้มากขึ้น ใช้เงินสดแทนบัตรเครดิต โดยเฉพาะถ้าปัญหาหนี้มีต้นตอมาจากบัตรเครดิต ก็ควรจะยกเลิกใช้บัตรเครดิตไปเลย ตัดใจขายทรัพย์สินบางอย่างออกไป เพื่อนำเงินไปชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมด เร่งชำระหนี้ที่มีอยู่ให้หมดเร็วที่สุด และอย่าปล่อยให้เป็นหนี้เสีย หรืออย่าให้ค้างชำระเกิน 3 เดือน เพื่อรักษาประวัติการผ่อนชำระที่ดีไว้ แต่ถ้าพยายามทำทุกทาง แล้วก็ยังไม่เห็นหนทางปลดหนี้ อาจต้องปรับโครงสร้างหนี้ประนอมหนี้ เช่น […]

822 total views, 2 views today

By รองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ | รองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
DETAIL

(ภาษาไทย) การออมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

Blog 4.การออมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย           เมื่อบุคคลได้มีการวางแผนเป็นเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการดำเนินการตามแผน ซึ่งก็คือการออมเงิน เป็นงวดๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเครื่องมือทางการเงินที่สามารถนำมาใช้ เพื่อให้บุคคลทราบว่าจะต้องออมเงินให้ได้เดือนละเท่าไร จึงจะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ดังนี้           ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่ http://www.set.or.th/education/th/education.html ขั้นตอนที่ 2 เลือกรายการ “เครื่องมือการเงินออนไลน์” ขั้นตอนที่ 3 เลือกโปรแกรมคำนวณ “ออมเท่าไหร่บรรลุเป้าหมาย” ขั้นตอนที่ 4 จะเข้าสู่ เลือกเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งจะมีรายการให้เลือก เช่น ซื้อรถ ซื้อบ้าน การศึกษา ท่องเที่ยว และเป้าหมายอื่นๆ เมื่อเลือกแล้วให้กรอกข้อมูล ดังตัวอย่างนาย ฮ.ตั้งเป้าหมายจะเก็บเงินให้ได้ 200,000 บาท เพื่อซื้อรถยนต์มือสองในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งก็ต้องกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้                       จากนั้นก็คลิกที่ประมวลผล ก็จะได้คำตอบออกมาว่าต้องออมเงินเดือนละเท่าไร ซึ่งจากกรณีตัวอย่าง นาย ฮ.ต้องออมเงินให้ได้เดือนละ 3,026 บาท และให้นำไปฝากธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยร้อยละ 2 […]

231 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ | รองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
DETAIL

(ภาษาไทย) การตั้งเป้าหมายทางการเงิน

Blog 3.การตั้งเป้าหมายทางการเงิน การตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ที่จะทำให้สามารถบรรลุได้ นอกจากนี้ยังต้องมีการกำหนดกรอบระยะเวลากำกับไว้ด้วย ซึ่งเป้าหมายทางการเงินสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะได้แก่ –เป้าหมายระยะสั้น (ภายในระยะเวลา 1-3 ปี) เช่น การตั้งเป้าหมายการออมเพื่อการจับจ่ายใช้สอยตามความต้องการ การไปท่องเที่ยว การชำระหนี้ระยะสั้น เป็นต้น –เป้าหมายระยะปานกลาง (เวลาประมาณ 3-10 ปี) เช่น การตั้งเป้าหมายเพื่อการศึกษา เพื่อการจัดหารถยนต์ ที่อยู่อาศัย เพื่อการลงทุน เพื่อการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล เป็นต้น –เป้าหมายระยะยาว (เวลามากกว่า 10 ปีขึ้นไป) เป็นการตั้งเป้าหมายเพื่อความเป็นอยู่ในอนาคตโดยเฉพาะในวัยหลังเกษียณ เช่น เงินออมเพื่อไว้ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ หรือเพื่อเป็นมรดก เป็นต้น เป้าหมายที่ดีควรมีลักษณะ S-M-A-R-T กล่าวคือ S = Specific หมายถึง ชัดเจน และมีความเฉพาะเจาะจง M = Measurable หมายถึง สามารถวัดได้ อาจวัดเป็นตัวเลขหรือตัวเงิน A = Achievable หมายถึง […]

245 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ | รองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
DETAIL

(ภาษาไทย) การประเมินสถานะทางการเงิน

Blog 2.การประเมินสถานะทางการเงิน           การประเมินสถานะทางการเงิน คือการประเมิน “ความมั่งคั่งสุทธิ” ซึ่งหาได้จากการประเมินสินทรัพย์และหนี้สินที่มีอยู่ ณ วันใดวันหนึ่ง เพื่อดูว่าสถานะทางการเงินของบุคคลนั้นเป็นอย่างไร? รวยหรือมั่งคั่งแล้วหรือยัง? ซึ่งสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำการตรวจสอบได้ ดังนี้           ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่ http://www.set.or.th/education/th/education.html ขั้นตอนที่ 2 เลือกรายการ “เครื่องมือการเงินออนไลน์” ขั้นตอนที่ 3 เลือกโปรแกรมคำนวณ “ตรวจสอบสถานะการเงินของคุณ” ขั้นตอนที่ 4 จะเข้าสู่ Step 1 : สำรวจสินทรัพย์และหนี้สินของคุณ ซึ่งจะมีรายการสินทรัพย์และหนี้สินให้กรอก โดยในส่วนสินทรัพย์จะแบ่งเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์ส่วนตัว และสินทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ เมื่อใส่ข้อมูลทางด้านสินทรัพย์เสร็จแล้ว ก็ให้คลิก”ถัดไป” จากนั้นก็จะพบรายการที่ให้กรอกข้อมูลทางด้านหนี้สิน ซึ่งจะแบ่งเป็น หนี้สินระยะสั้น และหนี้สินระยะยาว ก็ให้ใส่ข้อมูลลงไปดังตัวอย่างต่อไปนี้ หลังจากที่ได้ใส่ตัวเลขในรายการสินทรัพย์ และหนี้สินตามที่มีอยู่จริง ณ วันที่สำรวจแล้ว โปรแกรมก็จะคำนวณ “ความมั่งคั่งสุทธิ(Net worth)”ให้ทราบด้วย จากนั้นให้คลิกถัดไป เพื่อเข้าสู่ […]

259 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ | รองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
DETAIL

(ภาษาไทย) การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

Blog 1: การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ความหมายของการวางแผนทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน เป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วัยเด็กเพื่อบ่มเพาะวินัยทางการเงินไว้ก่อน เมื่อเข้าสู่วัยทำงานก็จำเป็นต้องรู้วิธีการวางแผนการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออมเงินตามเป้าหมายและรายจ่ายต่างๆอย่างเหมาะสม เมื่อมีครอบครัวก็จำเป็นต้องดูแลทั้งตนเองและคนในครอบครัว ทำให้ความรับผิดชอบและภาระทางการเงินยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้การวางแผนทางการเงินมีความสำคัญมากขึ้น แม้กระทั่งเมื่อเกษียณอายุ ก็ยังต้องวางแผนทางการเงิน เพราะเป็นวัยที่มีรายได้ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่ หรืออาจสูงขึ้นในบางหมวด เช่น การรักษาพยาบาล ซึ่งหากไม่มีการวางแผนที่ดีก็อาจเกิดปัญหาได้( ศูนย์คุมครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย,www.1213.or.th) 2. ขั้นตอนในการวางแผนทางการเงิน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 การประเมินสถานะทางการเงิน คือการประเมิน “ความมั่งคั่งสุทธิ” ซึ่งหาได้จากการประเมินสินทรัพย์และหนี้สินที่มีอยู่ ณ วันใดวันหนึ่ง แล้วนำมาหาส่วนต่าง เขียนได้ดังสมการต่อไปนี้ สินทรัพย์ – หนี้สิน = ความมั่งคั่งสุทธิ ขั้นตอนที่ 2 การตั้งเป้าหมายทางการเงิน เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการวางแผนทางการเงิน เพราะหากละเลยการตั้งเป้าหมายทางการเงิน จะทำให้ขาดการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนและแนวทางของการออมและการลงทุน เพื่อเดินทางสู่เป้าหมายทางการเงินดังกล่าว ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนการบริหารเงินและทรัพย์สิน เป็นการวางแผนว่าจะใช้จ่ายเงินอย่างไร หารายได้เพิ่มเติมจากแหล่งไหน หรือนำไปลงทุนอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยในขั้นตอนนี้จะต้องจัดสรรระยะเวลาของแผนให้สัมพันธ์กับรายได้และภาระทางการเงิน […]

220 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ | รองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
DETAIL

(ภาษาไทย) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) แตกต่างกันอย่างไร?

คำถามยอดฮิตอีกหนึ่งคำถาม ที่มักถูกถามเสมอๆคือ RMF กับ LTF แตกต่างกันอย่างไร ดังนั้นจึงขอเปรียบเทียบการลงทุนใน LTF กับ RMF ให้เห็นชัดเจน ดังตารางต่อไปนี้            ประเด็น RMF LTF วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออมเงินอย่างสม่ำเสมอ และระยะยาว สำหรับไว้ใช้ในยามเกษียณ   เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของตลาดหลักทรัพย์โดยสนับสนุนให้ผู้ลงทุนรายย่อยเพิ่มการลงทุนระยะยาวในหุ้นผ่านทางนักลงทุนสถาบัน   นโยบายการลงทุน มีนโยบายการลงทุนให้เลือกตามระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนที่คาดหวัง ซึ่งแตกต่างกันตามนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน นโยบายการลงทุนค่อนข้างเสี่ยง เพราะต้องลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่า 65 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินที่นำมาลงทุนได้   เงินได้ทุกประเภท   เงินได้ทุกประเภท จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุน ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 3 % ของ เงินได้แต่ละปี หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาทแล้วแต่จำนวนใดจะ ต่ำกว่า กฎหมายไม่กำหนด แต่ บลจ.ที่ออกกองทุนอาจกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ซื้อได้ ตัวอย่างเช่น […]

254 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ | รองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
DETAIL

(ภาษาไทย) ลงทุนอย่างไรไม่ให้ผิดเงื่อนไขของการลงทุนใน LTF

รัฐบาลได้กำหนดเงื่อนไขสำหรับการลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาวไว้  ดังนี้ 1.ผู้ลงทุนจะต้องถือครองหน่วยลงทุนที่ซื้อในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า  5 ปีปฏิทิน  โดยนับแยกตามวันที่ทำรายการที่ซื้อในแต่ละครั้ง 2.จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ:ไม่มีข้อกำหนดและไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี  ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้เฉพาะปีที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 3.ไม่สามารถนำหน่วยลงทุน LTF ไปจำหน่าย  จ่ายโอน จำนำ หรือเป็นหลักประกัน การกู้ยืม 4.ขายคืนได้ตามช่วงเวลาที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) เป็นผู้กำหนดล่วงหน้า โดยระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หากผิดเงื่อนไขการลงทุน   ผู้ลงทุนต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี  เฉพาะสิทธิประโยชน์ทางภาษีของเงินส่วนที่ขายคืนที่เคยได้รับในปีภาษีนั้น ๆ เท่านั้น พร้อมชำระเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนจากการขายคืน LFT  ก้อนนั้น ๆ แต่ทั้งนี้เงินเพิ่มที่ต้องชำระจะไม่เกินจำนวนภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่ง และรายได้จาก Capital Gain ต้องนำไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   ตัวอย่างการคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระเพิ่มกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน เพราะผู้ลงทุนขายหน่วยลงทุนคืนก่อน 5 ปีปฏิทิน สมมติฐาน  ผู้ลงทุนเสียภาษีในฐานภาษี 10 % ปี 2556 ซื้อหน่วยลงทุน                                 = 100,000  บาท ปี 2557 ซื้อหน่วยลงทุน                                 = 100,000  […]

241 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ | รองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
DETAIL

(ภาษาไทย) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) คืออะไร?

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) เป็นกองทุนที่รัฐบาลสนับสนุนให้มีการจัดตั้งขึ้น เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของตลาดหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมที่จะลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้สนใจมาลงทุนในกองทุน  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  นิยมกำหนดเป็นกองทุนเปิด  ตัวอย่างเช่น กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นระยะยาว  กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นระยะยาวปันผล  เป็นต้น             สิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อลงทุนใน LTF           สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้เมื่อลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว มีดังนี้ 1.เงินลงทุนที่ซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว   จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  โดยสามารถนำเงินลงทุนนั้นไปหักจากเงินได้พึงประเมินก่อนที่จะนำไปคำนวณภาษี  ทั้งนี้เงินลงทุนนั้นต้องไม่เกิน 15 % ของเงินได้ทุกชนิดในปีภาษีนั้น ๆ และไม่เกินปีภาษีละ 500,000 บาท โดยไม่ต้องไปรวมกับ RMF หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ กบข.  ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนสามารถประหยัดภาษีได้มากขึ้นไปอีก โดยเฉพาะผู้ลงทุนมีฐานเงินเดือนสูง 2.สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจาก LTF ไม่ต้องนำไปรวมกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก RMF 3.เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจาก LTF ที่ลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า  5 ปีปฏิทิน นับตามหลักการเข้าก่อน-ออกก่อน(First-in, First-out :FIFO) จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี […]

232 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ | รองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
DETAIL
TOP