รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 200 total views, no views today

200 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล | รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
DETAIL

ความจำเป็นในการขยายกิจการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารสู่ต่างประเทศ

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 248 total views, no views today

248 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล | รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
DETAIL

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 349 total views, no views today

349 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล | รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
DETAIL

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวพื่อสร้างการเรียนรู้เชิงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 2,520 total views, 2 views today

2,520 total views, 2 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล | รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
DETAIL

การรับรู้ของชุมชนกับการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนมุสลิม อำเภอเซปัง เขตปกครองพิเศษอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 362 total views, no views today

362 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล | รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
DETAIL

ศักยภาพสถานประกอบการสปาไทย

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 271 total views, no views today

271 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล | รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
DETAIL

Competencies of Spa Personnel of Spa Businesses in Thailand

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 171 total views, no views today

171 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล | รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
DETAIL

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 246 total views, no views today

246 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล | รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
DETAIL
TOP