รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช

(ภาษาไทย) การออกแบบระบบงาน

989 total views, 5 views today

989 total views, 5 views today

By รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช | รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
DETAIL

(ภาษาไทย) เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

1,527 total views, 5 views today

1,527 total views, 5 views today

By รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช | รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
DETAIL

(ภาษาไทย) ระบบป้องกันความผิดพลาด

892 total views, 6 views today

892 total views, 6 views today

By รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช | รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
DETAIL

(ภาษาไทย) เทคนิคการลดต้นทุน

907 total views, 5 views today

907 total views, 5 views today

By รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช | รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
DETAIL

(ภาษาไทย) กลยุทธ์ราคาในการตลาดร่วมสมัย

570 total views, 4 views today

570 total views, 4 views today

By รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช | รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
DETAIL

(ภาษาไทย) ปัจจัยพิจารณาในการกำหนดราคาในการตลาดร่วมสมัย

162 total views, 1 views today

162 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช | รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
DETAIL

(ภาษาไทย) การกำหนดราคาที่มุ่งเน้นคุณค่า

163 total views, no views today

163 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช | รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
DETAIL
TOP