อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด

แนวโน้มและทิศทางของธุรกิจในแง่มุมของการจัดการคุณภาพ (Quality Management Aspect)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 152 total views, no views today

152 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

ความสำคัญของ Owner’s Project Requirements (OPR) สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเขียวประเภท LEED project

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 135 total views, no views today

135 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL
TOP