ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง

Factors Affecting the Adoption of Internet and Web Technologies for Hotel Marketing: Case Studies of Thai Hotels

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 303 total views, no views today

303 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

The Serviced Apartment Market in Thailand

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 506 total views, no views today

506 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

(ภาษาไทย) แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจที่พักแรม

ปัจจุบันพบว่านอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมแล้วยังมีธุรกิจที่พักที่มีรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งวัตถุประสงค์ของธุรกิจที่พักทุกประเภท คือต้องการรองรับการบริการให้แก่นักท่องเที่ยว และคนเดินทาง แต่ด้วยลักษณะความแตกต่างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก จึงมีผลให้การจัดแบ่งประเภทหรือการจัดกลุ่มของธุรกิจที่พักในแต่ละประเทศมีลักษณะการจัดที่มีความแตกต่างกันไป แต่ในที่นี้จะจัดแบ่งธุรกิจที่พักเป็น 3 กลุ่ม (Accommodation categories) ดังนี้ คือ (Timothy & Teye, 2009)   กลุ่มโรงแรม โมเต็ล และรีสอร์ท (Hotels, Motels and Resorts) เป็นธุรกิจที่พักซึ่งในกลุ่มประเทศทางตะวันตกแถบยุโรป เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร จะพิจารณาว่าทั้งโมเต็ล และรีสอร์ท เป็นกลุ่มเดียวกันกับโรงแรม ซึ่งที่พักโมเต็ลในต่างประเทศส่วนใหญ่จะสร้างเป็นอาคารสูงประมาณ 2-3 ชั้น จำนวนหัองพักมีประมาณ 60-100 ห้อง ราคาห้องพักของโมเต็ลถูกกว่าห้องพักโรงแรม ลักษณะของห้องพักมีความหลากหลายน้อยกว่าโรงแรม มีสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักเช่นเดียวกับโรงแรม มีสถานที่จอดรถ มีภัตตาคารโมเต็ลในต่างประเทศ จัดเป็นธุรกิจที่พักขนาดย่อม ที่ดำเนินการบริหารโดยครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ มีทั้งที่บริหารโดยเจ้าของกิจการเอง และที่บริหารโดยบริษัทเครือข่ายของกลุ่มโมเต็ล สำหรับที่พักประเภทรีสอร์ท บ่อยครั้งที่พบว่าโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่มีภูมิทัศน์ที่สมบูรณ์แบบธรรมชาติ เรียกว่าโรงแรมรีสอร์ท (Resort […]

699 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

Test Blog

ทดสอบ Blog 425 total views, no views today

425 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL
TOP