อาจารย์ ธนพร สวรรค์พิทักษ์

(ภาษาไทย) การผลิตน้ำสำรอง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพึช ผักผลไม้และสมุนไพรที่มีฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน โดยคัดเลือกพึช และสมุนไพรต่างๆ กว่า 20 ชนิด พบว่าสารสกัดจากพุงทลาย ซึ่งเป็นพึชพื้นเมืองของไทย โดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อของ “สำรอง” ส่วนใหญ่พบในจังหวัดจันทบุรี และตราด มีสารช่วยเสิรมสร้างสุขภาพได้ดีที่สุด มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงขึ้น และกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดโลหิตขาว ซึ่งทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างการ จึงทำให้ “สำรอง” ได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้รักสุขภาพ ปัจจุบันมีการแปรรูปและคิดค้นผลิตภัณฑ์จาก “สำรอง” มากมายเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น เช่น น้ำสำรอง และเนื้อลูกสำรองชนิดอบแห้ง เป็นต้น โดย “สำรอง” เป็นไม้ที่พบได้ในป่าดงดิบที่ จังหวัดจันทบุรีและตราด ทำให้การผลิตส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ผู้ผลิตรายสำคัญ ได้แก่บริษัท จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม จำกัด (J. House) และร้านต้นตำรับ เป็นต้น การผลิต “น้ำสำรอง” สามารถทำได้โดย นำลูกสำรองไปล้างน้ำเอาเศษผงที่ติดมากับเปลือกออกให้มากที่สุด นำลูกสำรองไปแช่น้ำไว้ประมาณ 4- 5 ชั่วโมง โดยพยายามกดให้ลูกสำรองจมไว้ (เพื่อที่ลูกสำรองจะได้พองออกมากที่สุด) เมื่อลูกสำรองพองออกได้ที่แล้วจะเห็นเป็นวุ้นๆ […]

246 total views, no views today

By อาจารย์ ธนพร สวรรค์พิทักษ์ | อาจารย์ ธนพร สวรรค์พิทักษ์
DETAIL

(ภาษาไทย) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Illustrator CC

โปรแกรม Adobe Illustrator CC โปรแกรม Illustrator  เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพ โดยจะสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น หรือที่เรียกว่า Vector Graphic ซึ่งควรศึกษาส่วนประกอบของโปรแกรม รวมถึงการใช้งานของโปรแกรมต่างๆ  เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้อย่างมีประสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ส่วนประกอบของโปรแกรม                 ส่วนประกอบของโปรแกรมนี้ประกอบด้วย 6 ส่วนที่สำคัญ ดังนี้ ส่วนที่ 1 Menu Bar แถบควบคุมโปรแกรม มีลักษณะคล้ายกับ Menu Bar ของโปรแกรม Photoshop ซึ่งเป็นที่อยู่ของชุดคำสั่งลักษณะต่างๆ ทุกรูปแบบ ตั้งแต่การเปิด-ปิด สร้างเอกสารใหม่ แก้ไข เปลี่ยนแปลง บันทึกไฟล์ ไปจนถึงคำสั่งสำหรับพิมพ์ และวาดภาพทั้งหมด ส่วนที่ 2 กล่องเครื่องมือ ( Tools box ) เป็นกล่องที่เก็บรวบรวมเครื่องมือสำหรับการทำงาน โดยจะแบ่งออกตามลักษณะการทำงานได้ ดังนี้ Selection tool     (ลูกศรสีดำ)ใช้เลือกวัตถุทั้งชิ้น […]

406 total views, 1 views today

By อาจารย์ ธนพร สวรรค์พิทักษ์ | อาจารย์ ธนพร สวรรค์พิทักษ์
DETAIL

(ภาษาไทย) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop CC

โปรแกรม Adobe Photoshop CC โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการที่จะใช้งานโปรแกรมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม และการใช้งานของโปรแกรมให้เข้าใจเสียก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ส่วนประกอบของโปรแกรม ส่วนประกอบของโปรแกรมนี้ประกอบด้วย 6 ส่วนที่สำคัญ ดังนี้ ส่วนที่ 1 Menu Bar   แถบควบคุมโปรแกรม File    หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ เช่น สร้างไฟล์ใหม่ เปิด ปิด บันทึกไฟล์ นำเข้าไฟล์ ส่งออกไฟล์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับไฟล์ Edit    หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้สำหรับแก้ไขภาพ และปรับแต่งการทำงานของโปรแกรมเบื้องต้น เช่น ก๊อปปี้ วาง ยกเลิกคำสั่ง แก้ไขเครื่องมือ และอื่น ๆ Image    หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ เช่น สี แสง ขนาดของภาพ (image size) ขนาดของเอกสาร (canvas) โหมดสีของภาพ หมุนภาพ และอื่น ๆ Layer    หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์ ทั้งการสร้างเลเยอร์ แปลงเลเยอร์ […]

277 total views, no views today

By อาจารย์ ธนพร สวรรค์พิทักษ์ | อาจารย์ ธนพร สวรรค์พิทักษ์
DETAIL

(ภาษาไทย) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพกราฟิก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพ การศึกษาความรู้และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับภาพ สี และการออกแบบ จะเป็นความรู้พื้นฐษนในการพัฒนางานด้านออกแบบและผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยความรู้เบื้องต้นต่างๆ ได้อธิบายดังต่อไปนี้                 ความหมายของภาพกราฟิก กราฟิก (Graphic) เป็นคำมาจากภาษากรีกว่า Graphikos หมายถึง การเขียนภาพด้วยสีและเขียนภาพขาวดำ                 องค์ประกอบของภาพ การจัดองค์ประกอบในภาพ (Composition) เป็นการเลือกวางตำแหน่งจุดสนใจของภาพ ซึ่งจะทำให้ภาพมีคุณค่าน่าดึงดูดใจ ทำให้ภาพดูแตกต่างจากภาพธรรมดาทั่ว ๆ ไปเป็นภาพที่มีความหมาย ซึ่งอาจใช้กฎสามส่วน โดยการแบ่งด้านกว้างและด้านยาวออกเป็นด้านละสามส่วนจะทำให้ภาพถูกแบ่งออกมาได้ 9 ช่อง จุดที่เส้นแบ่งตัดกันจะมีอยู่ 4 จุดด้วยกัน จุดใดจุดหนึ่งของจุดทั้งสี่ ถือเป็นตำแหน่งสำหรับวางส่วนสำคัญที่สุดของภาพ ซึ่งจะทำให้ภาพมีคุณค่าขึ้น อนึ่ง การวางจุดสนใจไว้ ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าวไม่ใช่เป็นข้อบังคับเป็นเพียงแนวทางสำหรับการจัดภาพทั่ว ๆ ไป ช่างภาพอาจมีแนวทางการวางที่ต่างออกไปแล้วแต่แนวคิดในภาพแต่ละภาพ ความสมดุลของภาพ ความสมดุลของภาพ (Balancing Elements) ในการจัดวางจุดสนใจเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งของภาพตามกฏสามส่วนนั้น ทำให้น้ำหนักของภาพหนักไปทางด้านนั้น ส่วนอีกด้านหนึ่งจะดูโล่ง จึงควรหาจุดสนใจรอง ๆ ไว้อีกด้านหนึ่งเป็นการถ่วงน้ำหนักให้ภาพดูสมดุลขึ้น ทั้งนี้ก็อย่าให้จุดสนใจรองนั้นมาลดความเด่นของจุดสนใจหลักจนเกินไป […]

229 total views, 1 views today

By อาจารย์ ธนพร สวรรค์พิทักษ์ | อาจารย์ ธนพร สวรรค์พิทักษ์
DETAIL

(ภาษาไทย) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการลูกหนี้การค้า

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้าเป็นรายการทางการเงินที่มีสภาพคล่องรองจากเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ทำให้ลูกหนี้การค้ามีความสำคัญต่อการดำเนินงานของกิจการ โดยเรื่องนี้จะศึกษาเกี่ยวกับลูกหนี้การค้า ดังนี้ 1) ความหมายของลูกหนี้การค้า 2) วัตถุประสงค์ของการจัดการลูกหนี้การค้า 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการลูกหนี้การค้า และ 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อขนาดของลูกหนี้การค้า ความหมายของลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่กิจการได้ขายหรือให้บริการในการดำเนินงานตามปกติ วัตถุประสงค์ของการจัดการลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้าสามารถเพิ่มกำไรของกิจการได้จากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะลูกค้าที่ยังไม่มีเงินสดเพียงพอในขณะนั้นมักจะไม่สามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้ ยอดขายของกิจการก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าลูกค้าสามารถซื้อเชื่อได้จะทำให้กิจการเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการ รวมทั้งทำให้กิจการสามารถระบายสินค้าคงเหลือและลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าได้ อย่างไรก็ตาม กิจการควรตระหนักว่า การเพิ่มลูกหนี้การค้าอาจจะทำให้กิจการเกิดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้และเกิดหนี้สูญ กิจการจึงไม่ได้รับเงินสดตามกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ ส่งผลต่อสภาพคล่องในการดำเนินงานลดลงและสูญเสียโอกาสทางธุรกิจของกิจการที่จะนำเงินสดที่ได้จากการรับชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าไปลงทุนหากำไรต่อ การจัดการลูกหนี้การค้ามีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในแก่กิจการ เนื่องจากลูกหนี้การค้าสามารถเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดเมื่อถึงกำหนดเวลาชำระหนี้ และช่วยให้กิจการสามารถระบายสินค้าคงเหลือจากยอดขายเชื่อที่เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มกำไรในการดำเนินงานของกิจการ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัดการลูกหนี้การค้า เช่น นโยบายการให้สินเชื่อและนโยบายการเรียกเก็บหนี้ เป็นต้น ส่งผลต่อกำไรในการดำเนินงานของกิจการ โดยกิจการจะยอมรับการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าเมื่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น กิจการจึงสามารถเพิ่มกำไรในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาด้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้สินเชื่อ กิจการจะมีรายได้ส่วนเพิ่มจากยอดขายเชื่อที่เพิ่มขึ้น และกิจการจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม เช่น ค่าเสียโอกาสของเงินทุนเพื่อเพิ่มลูกหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์สินเชื่อและติดตามลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น ส่วนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเรียกเก็บหนี้ กิจการจะมีรายได้ส่วนเพิ่ม เช่น […]

1,380 total views, 1 views today

By อาจารย์ ธนพร สวรรค์พิทักษ์ | อาจารย์ ธนพร สวรรค์พิทักษ์
DETAIL

(ภาษาไทย) การจัดการเงินสดรับและเงินสดจ่าย

การจัดการเงินสดรับและเงินสดจ่าย เงินสดมีความสำคัญต่อกิจการ ทำให้กิจการมีสภาพคล่องในการดำเนินงาน ทั้งนี้ กิจการจำเป็นต้องคำนึงถึงทั้งด้านการรับและการจ่ายเงินสดให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการให้สูงสุด ในเรื่องนี้จะพิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเงินสด ดังนี้ 1) การเร่งกระแสเงินสดรับ และ 2) การควบคุมกระแสเงินสดจ่าย การเร่งกระแสเงินสดรับ ในการจัดการเงินสดรับให้มีประสิทธิภาพ กิจการจะต้องทำการเร่งกระแสเงินสดรับ (Acceleration of Receipts) ซึ่งเป็นการเร่งการเก็บเงินจากลูกหนี้ที่ครบกำหนดให้เร็วที่สุด ยิ่งกิจการได้รับเงินสดเร็วเท่าไหร่ กิจการยิ่งได้ประโยชน์จากเงินสดนั้นมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งกิจการจะเลือกวิธีใดนั้น กิจการก็ควรเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการที่เงินสดเข้ามาเร็ว โดยกิจการอาจเลือกวิธีเรียกเก็บเงินวิธีหนึ่งวิธีใดหรือหลายวิธีรวมกัน วิธีเรียกเก็บเงินที่นิยมใช้มีดังต่อไปนี้ การเรียกเก็บเงินเป็นเงินสด เป็นวิธีการเรียกเก็บเงินที่ง่ายและใช้กันมาช้านาน เนื่องจากมีความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด ทำให้กิจการสามารถรักษาสภาพคล่องในการดำเนินงานได้อย่างดี วิธีนี้จึงเหมาะกับลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าประจำของกิจการหรือลูกค้าขาจร เพราะกิจการไม่ได้รู้จักหรือทราบข้อมูลของลูกค้ามาก่อนเลย นอกการนี้วิธีนี้ยังเหมาะกับกิจการขนาดเล็กที่พึ่งเริ่มดำเนินการและยังไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการมากนัก ทำให้เงินสดมีความสำคัญในการอยู่รอดของกิจการนี้เป็นอย่างมาก เช็คสั่งจ่ายจากลูกค้า เป็นอีกวิธีที่สะดวกและมีความปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับการถือเงินสดปริมาณมากๆ โดยวิธีนี้กิจการจะตกลงกับลูกค้าให้ลูกค้าจ่ายเช็คชำระหนี้ (ถ้าเช็คมีการขีดคร่อมจะปลอดภัยมากขึ้น)แล้วกิจการจะนำเช็คจากลูกค้าไปขึ้นเงินตามจำนวนและวันที่ที่ระบุไว้บนเช็ค อย่างไรก็ตาม กิจการควรคำนึงถึงปัญหาเช็คคืนจากธนาคารถ้าลูกค้าไม่มีเงินในบัญชีจ่ายให้กับกิจการ การโอนเงินเข้าบัญชีผ่านธนาคาร เป็นอีกวิธีที่มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากทำธุรกรรมผ่านธนาคาร และสามารถทำผ่านระบบ Online ได้ โดยลูกค้าจะโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีของกิจการในจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้ อย่างไรก็ตาม อาจมีปัญหาจากการโอนเงินไม่ครบจำนวนที่ตกลงไว้ หรือการที่ลูกค้าไม่พอใจที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหากมีการโอนต่างธนาคาร เป็นต้น การหักจากบัญชีโดยอัตโนมัติ เป็นการที่กิจการจะขอให้ลูกค้าทำสัญญายินยอมว่าจะหักเงินจากบัญชีของลูกค้าโดยอัตโนมัติในวันที่ครบกำหนดชำระหนี้และกิจการจะติดต่อกับธนาคารของลูกค้าเพื่อตัดยอดเงินในบัญชีของลูกค้า หรือการดำเนินการอีกวิธีหนึ่งคือ กิจการจะขอให้ลูกค้าดำเนินการด้วยตนเองที่ธนาคารก่อนเริ่มทำธุรกิรรมทางการเงินโดยกรอกเอกสารทางการเงิน เช่น จำนวนเงินที่จะชำระ […]

351 total views, no views today

By อาจารย์ ธนพร สวรรค์พิทักษ์ | อาจารย์ ธนพร สวรรค์พิทักษ์
DETAIL

(ภาษาไทย) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด เงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเป็นรายการทางการเงินที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของกิจการ เพราะเป็นรายการทางการเงินที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดในสินทรัพย์หมุนเวียน โดยในเรื่องนี้จะพิจารณาประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) ความหมายของเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 2) วัตถุประสงค์ในการถือเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินสดกับหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ความหมายของเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด เงินสด หมายถึง เงินสดในมือทั้งที่เป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ รวมทั้งรายการทางการเงินที่มีสภาพคล่องสูง พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีเมื่อต้องการ เช่น เงินสดย่อย ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ ธนาณัติ เช็คที่ถึงกำหนดชำระแต่ยังมิได้นำฝาก และเงินฝากประเภทที่ทวงถามได้ทันที เป็นต้น หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด หมายถึง หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีเมื่อต้องการ เช่น ตั๋วเงินคลัง ตราสารพาณิชย์ ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารรับรอง กองทุนรวมตลาดเงิน บัตรเงินฝากหรือใบรับฝากธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น วัตถุประสงค์ในการถือเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด วัตถุประสงค์ในการถือเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดสามารถแยกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) วัตถุประสงค์ในการถือเงินสด และ 2) วัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ วัตถุประสงค์ในการถือเงินสดที่สำคัญมี 3 ประการ คือ 1.1 เพื่อการดำเนินงาน […]

401 total views, no views today

By อาจารย์ ธนพร สวรรค์พิทักษ์ | อาจารย์ ธนพร สวรรค์พิทักษ์
DETAIL

(ภาษาไทย) การจัดการเงินทุนหมุนเวียนเบื้องต้น

การจัดการเงินทุนหมุนเวียนเบื้องต้น กิจการจำเป็นที่จะต้องวางแผนและตัดสินใจการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน รวมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน ทำให้ผู้บริหารต้องเข้าใจเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน โดยในเรื่องนี้จะพิจารณาภาพรวมพื้นฐานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนพอสังเขป ซึ่งประกอบด้วย 1) ความหมายของเงินทุนหมุนเวียน 2) วัตถุประสงค์ของการจัดการเงินทุนหมุนเวียน 3) ปัจจัยในการกำหนดปริมาณของเงินทุนหมุนเวียน และ 4) ปริมาณเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทำกำไรและความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ความหมายของเงินทุนหมุนเวียน การจัดการเงินทุนหมุนเวียนมี 2 ความหมายที่สำคัญ ดังนี้ เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) หรือ สินทรัพย์หมุนเวียนรวม คือ การลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในหนึ่งปี สินทรัพย์หมุนเวียนโดยทั่วไปจะประกอบด้วย เงินสด หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์คงเหลือ โดยเงินทุนหมุนเวียนสามารถเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินงานและเพิ่มกำไรให้แก่กิจการ เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net Working Capital: NWC) คือ ผลต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินระยะสั้นเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนที่กิจการจะชำระหนี้คืนภายในหนึ่งปี หนี้สินหมุนเวียนโดยทั่วไปจะประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเงินกู้ระยะสั้น โดยเงินทุนหมุนเวียนสุทธิสามารถเขียนเป็นสูตรการคำนวณได้ดังนี้ เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ = สินทรัพย์หมุนเวียน – หนี้สินหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนสุทธิสามารถแบ่งได้ 3 […]

939 total views, 1 views today

By อาจารย์ ธนพร สวรรค์พิทักษ์ | อาจารย์ ธนพร สวรรค์พิทักษ์
DETAIL
TOP