ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ

(ภาษาไทย) สวัสดิการยุคใหม่ดึงดูดใจให้พนักงานมีสุข

888 total views, no views today

888 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ
DETAIL

DEVELOPMENT OF A CLOUD-BASED AND SCALABLE VIRTUAL REALITY PLATFORM WITH DATA ANALYTICS FOR E-LEARNING

DEVELOPMENT OF A CLOUD-BASED AND SCALABLE VIRTUAL REALITY PLATFORM WITH DATA ANALYTICS FOR E-LEARNING Virtual reality (VR) is a great tool for more than just gaming. In the e-learning scenario, to provide an immersive experience for learners to understand the topics related to visualizations, for example, mechanical designs, VR can be employed. However, the heavy […]

240 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ
DETAIL

(ภาษาไทย) ระบบการเรียนรู้แบบ MOOCs

329 total views, 1 views today

329 total views, 1 views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ
DETAIL

(ภาษาไทย) เส้นทางความก้าวหน้าในการพัฒนา

842 total views, 2 views today

842 total views, 2 views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ
DETAIL

(ภาษาไทย) ระบบการเรียนรู้แบบ 70:20:10

233 total views, no views today

233 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ
DETAIL
TOP