อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ

ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างงานวิจัยด้านบัญชี

ขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นประชากรที่เราจะศึกษา เราต้องกำหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายให้ได้ ขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้กลุ่มประชากรแล้วเราต้องกำหนด Sampling Frame (กรอบของตัวอย่าง) คือ เราจะกำหนดกรอบของตัวอย่างที่เราจะสุ่ม เช่น จะศึกษาความคิดเห็นของคนไทยเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลชุดนี้  ประชากรคือ คนไทย ใครก็ตามที่เป็นคนไทย แม้ว่าคนไทยคนนั้นจะไปใช้ชีวิตต่างประเทศ เด็กสามขวบก็ถือว่าเป็นประชากร แต่เมื่อพิจารณาแล้ว ถ้าอายุต่ำกว่า 18 หรือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอาจจะไม่ได้คำตอบที่เป็นจริง จึงต้องดูความเหมาะสมแล้วตัดออกไป ดังนั้น Sampling Frame คือ กรอบของตัวอย่างที่เราจะถามได้  จากประชากรทั้งหมด ตัดออกมาเป็น Sampling Frame แล้วเราจะสุ่มตัวอย่างจาก Sampling Frame ขั้นตอนที่ 3 เลือกแบบสุ่มตัวอย่าง มี 2 แบบ จะรู้ได้อย่างไรว่าต้องใช้วิธีไหนก็ต้องดูเป็นกรณีไป ไม่มีข้อกำหนดตายตัว 3.1แบบความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ทุกหน่วยมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเท่าๆกัน ซึ่งจะตรงกันข้ามกับ แบบไม่น่าจะเป็น  จะแบ่งออกเป็น […]

168 total views, no views today

By อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ | อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ
DETAIL

การสุ่มตัวอย่างวิจัยด้านบัญชี

การสุ่มตัวอย่างวิจัยด้านบัญชี           ในการเก็บข้อมูล อย่างแรกเลย เราต้องรู้สิ่งที่เป็นประชากรก่อน ว่าเป็นอะไร หรือเป็นใคร ในแง่ของงานวิจัย           ประชากร (Population, Universe) คือ สิ่งที่เราสนใจจะศึกษา ไม่จำเป็นต้องเป็นคน อาจจะเป็นสิ่งของก็ได้  เป็นขอบเขตสูงสุดของการศึกษา           สำมะโนประชากร (Census) คือ การที่จะศึกษาทุกอย่างที่อยู่ในกลุ่มประชากร โดยไม่สุ่มตัวอย่าง แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงทำได้ยาก ดังนั้นเราจึง ต้องใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง           เพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างก็จะเป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่เราจะศึกษา   ทำไมจึงต้องสุ่มตัวอย่าง Pragmatic Reasons เป็นเหตุผลทางด้านการปฏิบัติจริง เพราะถ้าเราต้องปฏิบัติจริงแล้วต้องศึกษาประชากร มันจะมีข้อเสีย คือ               เสียเวลา ในแง่ของนิสิต ก็อาจจะไม่จบทันกำหนด ในแง่ขององค์กร ผลที่ได้จากงานวิจัย  กว่าจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขอาจไม่ทันกับปัญหาที่เกิดขึ้น               เสียเงินเยอะ Accurate and Reliable Results คือ ตัวอย่างที่ได้มันเที่ยงตรงและเชื่อถือได้แล้ว ดังนั้นในบางการศึกษาไม่จำเป็นต้องศึกษาประชากร ถ้าทุกหน่วยในประชากรมีความเหมือนกัน ตัวอย่างที่สุ่มมาก็จะเป็นตัวแทนที่ดี เช่น […]

165 total views, no views today

By อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ | อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ
DETAIL

(ภาษาไทย) เจาะประเด็นเด็ดกับกลยุทธิ์การแก้ปัญหาภาษี ตอนที่ 2

สรุปการสัมมนาเรื่อง เจาะประเด็นเด็ดกับกลยุทธ์แก้ปัญหาภาษี ตอนที่ 2 207 total views, no views today

207 total views, no views today

By อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ | อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ
DETAIL

(ภาษาไทย) เจาะประเด็นเด็ดกับกลยุทธิ์การแก้ปัญหาภาษี ตอนที่ 1

สรุปการสัมมนาเรื่อง เจาะประเด็นเด็ดกับกลยุทธ์แก้ปัญหาภาษี ตอนที่ 1 243 total views, no views today

243 total views, no views today

By อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ | อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ
DETAIL

(ภาษาไทย) สิ่งที่สำคัญในการวางแผนภาษี ตอนที่ 2

สิ่งที่สำคัญในการวางแผนภาษี ตอนที่ 2 206 total views, no views today

206 total views, no views today

By อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ | อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ
DETAIL

(ภาษาไทย) สิ่งที่สำคัญในการวางแผนภาษี ตอนที่ 1

สิ่งที่สำคัญในการวางแผนภาษี ตอนที่ 1 197 total views, no views today

197 total views, no views today

By อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ | อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ
DETAIL

(ภาษาไทย) หลักการบัญชีที่แตกต่างกันระหว่างประเทศเยอรมันและประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักการบัญชีที่แตกต่างกันระหว่างประเทศเยอรมันและประเทศสหรัฐอเมริกา 173 total views, no views today

173 total views, no views today

By อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ | อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ
DETAIL

(ภาษาไทย) การบันทึกบัญชีของธุรกิจผลิตน้ำตาล

Sugar Business_Jak 174 total views, no views today

174 total views, no views today

By อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ | อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ
DETAIL
TOP