อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์

(English) บทบาทของการสื่อสารการตลาด

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 236 total views, no views today

236 total views, no views today

By อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ | อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
DETAIL

(English) ความหมายของการสื่อสารการตลาด

ความหมายของการสื่อสารการตลาดหมายถึง กระบวนการสื่อสารอย่างผสมผสานหลายรูปแบบหลายกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสื่อความหมายภายใต้ความคิดเดียวกันของกิจกรรมด้านการ ส่งเสริมตลาดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 250 total views, no views today

250 total views, no views today

By อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ | อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
DETAIL
TOP