Future Skill Development ความรู้และทักษะอนาคต การเตรียมพร้อมพัฒนาคน ทิศทาง & แนวโน้มของเทคโนโลยีที่สำคัญ สู่ Digital Transformation

Digital Productivity Improvement using Lean Technique

          Industrial 4.0

          ที่มา มาจาก อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายของประเทศเยอรมัน ซึ่งมาจากชื่อนโยบายอุตสาหกรรมแห่งชาติเยอรมันที่ประกาศเมื่อปี ค.ศ.2013 แนวคิด คือ โลกของเราจะเข้าสู่ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ภายใน 20 ปี ข้างหน้า และเยอรมันจะต้องอยู่ในหัวขบวนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหม่

          ยุค 1.0 เป็นยุคแห่งเครื่องจักรไอน้ำ แมคคานิเคลออโตเมชั่น

          ยุค 2.0 ยุคอินดัสเตรียลไลเซชั่น แมสโปรดักชั่น

          ยุค 3.0 ยุคอิเล็กทรอนิกส์ออโตเมชั่น

          ยุค 4.0 ยุคสมาร์ทออโตเมชั่น ใช้ดิจิทัลในการปฏิบัติงาน

          ระบบไซเบอร์-กายภาพ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีอย่าง กริดไฟฟ้าอัจฉริยะ บ้านอัจฉริยะ ระบบขนส่งอัจฉริยะ และเมืองอัจฉริยะ วัตถุแต่ละชิ้นสามารถถูกระบุได้โดยไม่ซ้ำกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว และสามารถทำงานร่วมกันได้บนโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าเครือข่ายสรรพสิ่งจะมีวัตถุเกือบ 50,000 ล้านชิ้น ภายในปี 2020

          Internet of Thing หรือ ไอโอที (IoT) หมายถึง เครือข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอื่น ๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายฝังตัวอยู่ และทำให้วัตถุเหล่านั้นสามาเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ IoT ทำให้วัตถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ IoT ทำให้วัตถุสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและถูกควบคุมได้จากระยะไกลผ่านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว ทำให้เราสามารถผสานโลกกายภาพกับระบบคอมพิวเตอร์ได้แนบแน่นมากขึ้น

          Additive Manufacturing ได้แก่ 3D Printing คือนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพราะเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นมาตั้งแต่ปี 1984 กำลังขยายการใช้งานเข้าสู่ผู้ใช้ระดับครัวเรือนมากขึ้น ในราคาที่ต่ำลงเรื่อย ๆ การพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ของเล่น เครื่องประดับ รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึงชิ้นส่วนรถยนต์หรืแม้กระทั่งอาหารและอวัยวะเทียมซึ่งผลิตขึ้นเฉพาะบุคคล

Shipping/ Return Plan: iHerb ships globally to select nations as well as the expense of delivery is determined at check out. Returns are accepted within 60 days https://herbcoupon.net/ of acquisition as well as consumers are responsible for the cost of return delivery. Regarding iHerb: iHerb provides customers with a terrific selection of natural items for home, sports, child, family pets, and also a lot more. Shop by brands or by products for terrific costs on everything!

          Augmented Reality หรือ การเป็นจริงเสมือน เป็นการเขียนซอฟต์แวร์ ให้ภาพกราฟิค ซ่อนอยู่ในภาพจริง ได้แก่ Virtual Reality หรือ VR เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริงนั่นเอง โดยพยายามทำให้เหมือนจริงโดยผ่านการรับรู้ของเรา ไม่ว่าจะเป็น การมองเห็น เสียง การสัมผัส หรือแม้กระทั่ง กลิ่น และทำให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จำลองนั้นได้ ตัวอย่างของการใช้งาน VR ก็คือ การจำลองการขับเครื่องบิน

          นอกจากนี้ ยังมี Cloud Computing คือ บริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่าง ๆ จากผู้ให้บริการ เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง ซึ่งก็มีทั้งแบบบริการฟรีและแบบเก็บเงิน ลักษณะของ Cloud Computing การที่เราใช้ซอฟต์แวร์ ระบบ และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเลือกกำลังการประมวลผล เลือกจำนวนทรัพยากร ได้ตามความต้องการในการใช้งาน และทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนก็ได้

          RFID (อาร์เอฟไอดี) Radio Frequency Identification คือเทคโนโลยีหนึ่งที่ใช้ในการระบุสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยคลื่นวิทยุ ซึ่งต่างจากเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น บาร์โค้ดที่อาศัยคลื่นแสง

          Drone บริษัทอเมซอนใช้โดรนในการบรรทุกสินค้า นิวซีแลนด์ใช้โดรนในการส่งพิซซ่า อเมริกาใช้โดรนในการดับไฟป่า เบลเยี่ยมใช้โดรนในการขนยาและอุปกรณ์การแพทย์ ญี่ปุ่นใช้โดรนในการหว่านข้าว

1,662 total views, 10 views today