(ภาษาไทย) แนวคิดธนาคารเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย

343 total views, 1 views today