(ภาษาไทย) แนวคิดธนาคารเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย

263 total views, 2 views today